Socialinis teisingumas švietime : teorinė samprata ir praktinis vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas
Alternative Title:
Social justice in education: theoretical approaches and evaluation of practice
Publication Data:
Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras, 2011.
Pages:
99 p
Notes:
Kiti autoriai: Romas Lazutka, Daiva Skučienė, Jolanta Aidukaitė, Jolita Kazakevičiūtė, Jekaterina Navickė, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė. Bibliografija.
Keywords:
LT
Edukacinė sistema; Funkciniai indikatoriai; Rodiklių patikimumas; Socialinio teisingumo rodikliai; Socialinio teisingumo sistemos rodikliai; Socialinis teisingumas; Socialinis teisingumas švietime; Socialinės grupės; Socianis teisingumas; Vertinimas; Švietimas; Švietimo lygmenys.
EN
Education; Educational system; Evaluation; Functional indicators; Indicators; Levels of education; Lithuania; Social groups; Social justice; Social justice in educations; Social justice indicators; Sufficiency of indicators; System of social justice indicators.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje pateikiami tyrimo, kurio tikslas – parengti rodiklių sistemą ir įvertinti socialinį teisingumą Lietuvos švietimo sistemoje, rezultatai. Tyrimas buvo inicijuotas Švietimo ir mokslo ministerijos ir tyrėjų – knygos autorių kolektyvo – atliekamas 2009 m. Socialinis teisingumas Lietuvos švietimo sistemoje buvo vertinamas naudojant 2007-2008 m. duomenis, tačiau kai kurių duomenų rinkimo periodiškumas lėmė ir ankstesnių metų informacijos naudojimo poreikį. Knygą sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje pateikta įvairių socialinio teisingumo teorinių perspektyvų apžvalga. Antrojoje dalyje pateikiami metodiniai praktinio socialinio teisingumo vertinimo metmenys. Šioje metodikoje pristatoma rodiklių sistema socialinio teisingumo būklei Lietuvos švietimo sistemoje vertinti: pagrindžiama rodiklių struktūra, pateiktas informacijos šaltinių, iš kurių buvo imami ar skaičiuojami rodikliai, aprašymas, pateiktos rodiklių (indeksų) skaičiavimo metodikos. Trečioje knygos dalyje, remiantis aptarta socialinio teisingumo rodiklių sistema ir metodika, analizuojama socialinio teisingumo būklė Lietuvos švietimo sistemoje, atskirai kiekvienu švietimo lygmeniu 2007-2008 m. laikotarpiu. Ketvirtoje knygos dalyje – apibendrinime ir išvadose – aptartos Lietuvos švietimo sistemos aktualijos teisingumo teorijų ir atlikto praktinio teisingumo vertinimo rodiklių kontekste, pateikti pasiūlymai toliau tobulinti tokio vertinimo galimybes.

ENThe study presents the results of the research the aim of which was to prepare a system of indicators and to evaluate social justice in the system of education of Lithuania. The research was initiated by the Ministry of Science and Education and researchers, i.e. the team of the authors of the book. Social justice in the system of education of Lithuania was evaluated by using the data of 2007–2008; however, the frequency of collection of certain data determined the need for use of information collected earlier. The book is comprised of two main parts. The first part presents a review of various theoretical prospects of social justice. The second part presents methodical criteria for evaluation of practical social justice. This methodology reveals the system of social indicators used for evaluation of the condition of justice in the system of education in Lithuania: the structure of indicators is justified, the sources of indicators and the calculations thereof are presented, and calculation methods of indicators are described. The third part discusses the system and methodology of indicators of social justice, analyses the condition of social justice in the Lithuanian system of education with regard to every level of education in the period from 2007 to 2008. The forth part of the book, i.e. the summary and conclusions, discusses issues of the system of education in Lithuania relevant in the context of the theory of justice and the evaluation of practical justice, and proposals for further evaluations are submitted.

ISBN:
9789955611639
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28503
Updated:
2013-04-28 21:39:16
Metrics:
Views: 17
Export: