Lietuvos švietimo pertvarkos ir konceptualiųjų reformos gairių santykis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos švietimo pertvarkos ir konceptualiųjų reformos gairių santykis
Alternative Title:
Lithuanian education transformations and their relation to the conceptual guidelines of its reform
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 100, p. 13-16
Keywords:
LT
Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bendrais bruožais apžvelgiamas Lietuvos švietimo pertvarkos per pastaruosius dvidešimt metų vyksmas, daugiausia dėmesio skiriant kai kuriems abejotiniems jos žingsniams: atsisakymas rengti egzaminus baigiant pagrindinę mokyklą ir "interpretacinė" kalbos bei literatūros mokymo kryptis; dėmesio stoka humanitariniam ir demokratiniam ugdymo metmeniui; instrumentinis, adaptyvus požiūrio apraiškų išplitimas šiuolaikiniame Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos diskurse; testų vaidmuo ir reikšmė Lietuvos švietimo praktikoje ir kt . Pastebima, kad minėti žingsniai nebuvo numatyti konceptualiuose švietimo reformos dokumentuose - jie atsirado vykstant švietimo pertvarkai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos švietimo pertvarka; Egzaminai; "Interpretacinis" metodas; Humaniškumo, demokratiškumo principai; Švietimo politika; Lithuanian education transformations; Exams; "Interpretative" method; Principles of humaneness and democracy; Education policy.

ENA general account of the development of education in Lithuania during the last twenty years is provided in the article. A particular attention is paid to some doubtful initiatives in the process of this development: a refusal to organize exams at the end of compulsory school; a so-called "interpretative" method of education applied in the sphere of teaching literature; a lack of attention to the principles of humaneness and democracy; an instrumental, adaptive approach to education prevailing in contemporary discourse about education policy in European Union and Lithuania; a role and significance of tests in the educational practice; etc. It is indicated that the above-mentioned initiatives were not foreseen in the conceptual documents of Lithuanian educational reform. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28396
Updated:
2018-12-17 12:49:32
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: