In search of the early medieval settlement of Wiskiauten

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
In search of the early medieval settlement of Wiskiauten/Mohovoe in the Kaliningrad region
Alternative Title:
Ankstyvųjų viduramžių gyvenvietės paieškos Viskiautuose/ Mohovoje, Kaliningrado srityje
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2010, t. 36, p. 47-58
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Vikingų laikotarpis; VI-XIII a.; Kaliningrado sritis; Rytų Prūsija; Viskiautai; Kaupas; Pilkapiai; Gyvenviečių archeologija; Geofizikiniai žvalgymai.
EN
Viking Age; 6th to 13th cent. AD; Kaliningrad Region; Former East Prussia; Wiskiauten; Kaup; Burial mounds; Settlement archaeology; Geophysical survey.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami naujų tyrinėjimų buv. Rytprūsių žemėje, vikingų periodo Viskiautų (dabar - Mochovoje, Rusija, Kaliningrado sr.) archeologinėje vietovėje rezultatai. Tyrimai atlikti gerai žinomo Viskiautų pilkapyno aplinkoje. Pilkapyną, kuris tyrinėjamas nuo 1865 metų, sudaro apie 500 sampilų, datuojamų IX-XI a. Pilkapiuose daugiausia aptikta kremacijų su skandinaviškos kilmės radiniais. Manoma, jog tai - prūsų žemėse 850-1050 m. įsikūrusių skandinavų palikimas. Nors paminklas ilgą laiką tyrinėtas, vienalaikės skandinavų gyvenvietės paieškos buvo ne itin rezultatyvios. Pastaruoju metu jos paieškoms pasitelkti geofizikiniai metodai. Išžvalgyta maždaug 150 ha teritorija pilkapyno aplinkoje. Užfiksuota keli tūkstančiai anomalijų, 200 iš jų buvo patikrinta gręžiniais, didelė dalis datuota C14. Daryta prielaida, kad dauguma objektų gali būti siejami su VI-XIII a. žmonių veikla gyvenvietėje. Ištirta 20 perkasų, kurių radiniai - keramika, gyvulių kaulai, metaliniai dirbiniai patvirtino šią prielaidą. Tai ankstyvųjų viduramžių prūsiškosios kultūros palikimas. IX-XI a. skandinavai greičiausiai gyvenę kartu su vietiniais gyvenvietėje, kuri buvo įkurta jau vėlyvuoju migracijų periodu ir gyvavo iki Vokiečių ordino įsiveržimo XIII a. viduryje. [Iš leidinio]

ENSince 1865, the Viking Age cemetery of Wiskiauten in former East Pnissia was investigated by first German and later Russian archaeologists. Its more than 500 burial mounds were found to contain mainly Scandinavian grave goods. They are interpreted as the remains of Scandinavian settlers, who ran a trading point in the land of the Prussians between 850 and 1050 AD. Although the cemetery was investigated by both German and Russian scholars, no settlement has been found in the past 140 years. A recent research project used geophysical survey methods covering an area of nearly 150 ha and discovered thousands of anomalies in the vicinity of the barrow cemetery. After archaeological examinations of the past four years some of these anomalies can be connected with settlement activities of the 6th to 13th cent. AD. The results are summarized in this article. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28273
Updated:
2018-12-17 12:49:04
Metrics:
Views: 35    Downloads: 12
Export: