Неопубликованный денарий Великого княжества Литовского с "Колюмнами", геральдическими "львом" и «лилией»

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Неопубликованный денарий Великого княжества Литовского с "Колюмнами", геральдическими "львом" и «лилией»
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 233-238. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Keywords:
LT
Denaras; Gediminaičių stulpai; Heraldinis liūtas; Heraldinė lelija; LDK; LDK.
EN
Coins of the GDL; Columns of Gediminas; Denarius; GDL; Heraldic lily; Heraldic lion.
Summary / Abstract:

LTPrivačioje kolekcijoje Minske saugomas unikalus neaprašytas LDK denaras, kuriame pavaizduoti stulpai, heraldinis liūtas ir lelija. Nepatikrintais duomenimis, pasak ankstesniojo savininko, denaras XX a. X deš. viduryje rastas Smolensko srityje. Iki patekdamas į privačią kolekciją Minske denaras saugotas privačioje kolekcijoje Maskvoje. Monetos dydis: 10,50 × 11,75 mm. Svoris – 0,2160 gr. Nukalta iš geros kokybės sidabro (96,280%). Averse, apskritime iš taškų – Gediminaičių stulpai. Reverse, apskritime iš taškų – iš dešinės į kairę einantis heraldinis liūtas, su į kairę pasukta galva ir pakeltomis priekinėmis letenomis. Virš uodegos heraldinės lelijos pavidalo ženklelis su trimis taškeliais iš šonų ir viršuje. Duomenų tiksliam chronologiniam aprašui nėra. Būklė. Pakraštyje moneta nežymiai nuskelta averso pusėje (sektoriai 7-8, 10-12, 13,3-14,30). Stebima metalo korozija. Ruda patina, su juodais ir žaliais oksidacijos pėdsakais. Kai kur stebimas kristalinės gardelės sutankėjimas (atsiradęs kaldinant). Ikonografijos požiūriu tiesioginių analogijų nėra. Artimiausios 3 lietuviškos monetos iš Ermitažo. Denaro unikalumas aiškintinas tuo, kad kai kurių kunigaikščių monetos LDK buvo deklaratyvaus pobūdžio, nes svarbiausia buvo paskelbti apie valdovą ir kunigaikštystės nepriklausomybę. Žinomas pareiškimas, kad valstybingumo požymis yra ne pinigų apyvarta, o pati moneta. Tokie dinarai kaldinti nedideliu tiražu, galbūt, trumpai. Aptartasis dinaras tai patvirtina.

ENA private collection in Minsk contains a unique not yet described denarius of the Grand Duchy of Lithuania (GDL), which depicts the columns, an armorial lion and a lily. According to unofficial data, its previous owner stated that the denarius was found in the middle of the 1990s in Smolensk region. Before being taken to the private collection in Minsk, the denarius was kept in the private collection in Moscow. Coin size is 10.50mm × 11.75mm. Its weight is 0.2160g. It was coined from high standard silver (96.280%). The obverse contains the Columns of Gediminas in a dotted circle. The reverse depicts an armorial lion walking from the right to the left, with its head directed towards the left and raised front paws in a dotted circle. Above his tail there is a sign in the shape of armorial lily with three dots on the sides and above. There are no data for a precise chronological description. Condition: at the edge the coin has a slight break on the obverse side (sectors 7–8, 10–12, 13.3–14.30). Metal corrosion is observed. Patina is brown, with black and green traces of oxidation. Thickening of the crystal system is observed in places (emerged during coinage). From the point of view of iconography, there are no direct analogies. Three Lithuanian coins from the Hermitage are closest. The uniqueness of the denarius is explained by the fact that certain dukes’ coins in the GDL were declarative in nature, because it was most important to announce the ruler and independence of the duchy. The sign of statehood was said to be a coin rather than monetary circulation. Such denarii were coined in a small circulation and possibly for a short period of time. This is confirmed by the discussed denarius.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28169
Updated:
2016-09-15 16:24:56
Metrics:
Views: 30
Export: