Valstybinės einamosios bibliografijos pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinės einamosios bibliografijos pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį
In the Book:
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1999-2008) / sudarytoja Sandra Leknickienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010. P. 63-68. (Bibliotekininkystė 2009)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliografiniai šaltiniai; Bibliografinė veikla; Einamoji valstybinė bibliografija; Informacinės technologijos; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Nacionalinė/valstybinė bibliografija; Pokyčiai; Spauda; Valstybinė einamoji bibliografija; Bibliographic activities; Bibliographical record; Changes; Information technology; Lithuania; Martynas Mažvydas National Library of Lithuania; National bibliografical control system; National bibliography; Printing; Public current information.
Keywords:
LT
Bibliografija; Bibliografija; Bibliotekos / Libraries; Einamoji valstybinė bibliografija; Pokyčiai; Spauda / Press; Technologijos / Technologies; Valstybinė einamoji bibliografija.
EN
Bibliographic activities; Bibliographical record; Changes; Martynas Mažvydas National Library of Lithuania; National bibliografical control system; National bibliography; Printing; Public current information.
Summary / Abstract:

LTValstybinė einamoji bibliografija paprastai apibūdinama kaip šalies leidybos produkcijos bibliografinė apskaita, apimanti naujai išleistų dokumentų išgavimą, autoritetinių ir išsamių bibliografinių įrašų operatyvų parengimą bei pateikimą vartotojams. Valstybinės bibliografijos pagrindu atliekama šalies spausdintos produkcijos statistinė analizė, ji yra svarbi komplektavimo ir katalogavimo priemonė. Per pastarąjį dešimtmetį įvyko gana ženklūs valstybinės einamosios bibliografijos rengimo, leidybos, sklaidos pokyčiai. Tai visų pirma susiję su naujomis informacinėmis technologijomis, bibliotekinėmis sistemomis, naujomis dokumentų rūšimis ir jų laikmenomis, bibliografinės informacijos sklaidos galimybėmis. Esminis valstybinės bibliografijos rengimo pokytis įvyko pradėjus kurti Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Per aptariamąjį dešimtmetį labai ženkliai prasiplėtė valstybinės bibliografijos objektas. Skirtingai negu spausdintuose valstybinės bibliografijos leidiniuose, NBDB pateikiami bibliografiniai įrašai visų gautų privalomojo egzemplioriaus būdu dokumentų, nedarant praktiškai jokios atrankos. Per beveik dešimtmetį NBDB sukaupta arti pusantro milijono įvairių rūšių dokumentų bibliografinių įrašų. Tarp jų knygų per 118000, serialinių leidinių – per 106000, natų – 1013, žemėlapių – 600, vaizdo ir garso įrašų – 8000; elektroninių išteklių – 6000, analizinių įrašų – per 1300000. Taip pat šiame banke kaupiami ir retrospektyviosios bibliografijos įrašai bei su Lietuva autoryste ar tematika susijusių (lituaninių) dokumentų bibliografiniai įrašai.

ENNational current bibliography usually is described as bibliographic accounting of the national publishing products, covering collection of newly-issued documents, timely preparation and presentation to users of authority and extensive bibliographic records. Statistical analysis of national printed products is carried out on the basis of the national bibliography, and the latter analysis is important completing and cataloguing tool. During the last decade, quite significant changes in the current bibliography compilation, publishing, dissemination took place. They are first of all related with the new information technologies, librarian systems, new types and media of documents, bibliographic information spread possibilities. The vital change in national bibliography compilation took place once creation of the National Bibliographic Data Bank (NBDB) commenced. During the recent decade the object of the state bibliography has significantly broadened. Differently from printed issues of state bibliography, NDBD contains bibliographic records of all documents received under legal deposit, without practically making any selection. During almost ten years, the NDBD accumulated nearly one million and a half bibliographic records of all types of documents. Of which, books amount to over 118000, serial publications over 106000, music sheets 1013, maps 600, video and audio records 8000, electronic resources 6000, analysis records over 1300000. This bank also accumulates retrospective bibliographic records and bibliographic records of documents (Lithuanian) related with Lithuania authorship or themes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28049
Updated:
2013-08-27 15:49:47
Metrics:
Views: 18
Export: