Slaugytojų požiūris ir pasirengimas negalią turinčių pacientų atžvilgiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaugytojų požiūris ir pasirengimas negalią turinčių pacientų atžvilgiu
Alternative Title:
Approach and training of nurses to deal with disabled patients
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2009, Nr. 6, p. 101-109
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Neįgalieji / Disabled persons; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Sveikata / Health; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTPasauliniu mastu vykę socialiniai ir ekonominiai pokyčiai bei šiuolaikinės negalės interpretacijos teorijos turėjo įtakos švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų koncepcijai. Laikantis socialinės integracijos principo — negalią turintiems asmenims turėtų būti suteiktos vienodos galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Straipsnyje pristatomi užsienio šalių autorių tyrimai, atskleidžiantys negalią turinčių asmenų sveikatos problemas, bei medikų, tarp jų ir slaugytojų, kompetencijų trūkumą negalią turinčių asmenų priežiūros bei bendravimo požiūriu. Slaugytojų tyrimas parodė, jog šios profesijos atstovės, ne itin palankiai linkusios vertinti savo žinias apie neįgaliųjų priežiūrą, nepakankamai yra organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai minėtais slaugos klausimais. Kokybinio tyrimo pagrindu galima teigti, jog tik labai maža slaugytojų dalis išreiškia inkliuzinį (įgalinantį) požiūrį į negalią turinčius pacientus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integracija; Ligų profilaktika ir sveikatos išsaugojimas; Negalią turintys pacientai; Negalę turintys pacientai; Slaugytojai; Disabled patients; Health care; Integration; Nurses; Patients with disabilities.

ENSocial and economic changes in the world and modern theoretical concept of disability interpretation influenced education, social and nursing services concepts. According to principal of social integration disabled persons should be offered the same possibilities to use health care services. Article analyses research carried by scientists of foreign countries revieling lack of competence of medical personell including nurses when dealing with health problems of disabled persons as well as communicating with them. Nurses research showed that they incline to evaluate lower their knowledge about disabled persons nursing, there no enough qualification courses on this subject. Qualitative results represent the fact that only small number of nurses have inclusive approach to disabled patients. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28024
Updated:
2013-08-27 12:53:53
Metrics:
Views: 42
Export: