Kario profesijos įvaizdis Lietuvoje; karių, visuomenės ir jaunimo požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kario profesijos įvaizdis Lietuvoje; karių, visuomenės ir jaunimo požiūris
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2010, t. 8, p. 193-216
Keywords:
LT
Moderniųjų vertybių modelis; Politika; Postmodernistinės vertybės; Postmoderniųjų vertybių modelis; Profesines tarnybos kariai; Profesionali kariuomenė; Vertybės; Įvaizdis.
EN
Image; Military service soldiers; Modern value-model; Politics; Postmodern value-model; Postmodern values, proffesional army; Value.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis straipsnio tikslas – nustatyti, kaip Lietuvos visuomenė ir profesinės tarnybos kariai vertina pokyčius, susijusius su kariuomenės paskirties, misijos, kario profesijos samprata, taip pat kaip skirtingi vertybių modeliai lemia 15–35 metų vaikinų ir profesinės karo tarnybos karių nuostatas vertinant kario profesiją. Straipsnyje, remiantis 2007–2009 m. atliktų apklausų duomenimis, nagrinėjama trijų grupių – visuomenės, jaunimo ir profesinės karo tarnybos karių požiūris į kario profesiją. Pritaikius moderniųjų ir postmoderniųjų vertybių modelius jame yra analizuojama, kaip požiūris į darbą ir motyvacija rinktis kario profesiją leidžia nustatyti Lietuvos kariuomenės kario tipą. Tyrimų duomenys leidžia tvirtinti, kad nors pusė Lietuvos visuomenės neturi aiškaus kariuomenės įvaizdžio, dauguma gyventojų kariuomenės paskirtį sieja su tradicine jos misija ginti Tėvynę, bet tarp karių vyrauja postmoderniosios vertybės renkantis kario profesiją ir postmodernus kariuomenės misijos supratimas. [Iš leidinio]

ENThe main aim of the article is to determine opinion of Lithuanian society and professional service soldiers about changes concerning the concept of purpose, mission of the army, soldier's profession, as well as how different models of values determine attitudes of 15–35 year old young men and professional military service soldiers towards soldier's profession. Based on the results of polls conducted in 2007–2009, the article discusses the attitude of three groups - society, youth and professional military service soldiers - towards soldier's profession. Through application of the models of modern and post-modern values, the article analyses how attitude to work and motivation to choose soldier's profession enables to identify the type of Lithuanian soldier. Research data allow to state that though half of Lithuanian society do not have a clear image of army, majority of population associate the purpose of army with its traditional mission to defend Motherland, but post-modern values predominate among soldiers when choosing soldier's profession, as well as post-modern understanding of army mission.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Lietuvos karių motyvacijos vertinimas: vidiniai ir išoriniai veiksniai / Dalia Prakapienė, Svetlana Neifaltienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2014, Nr. 3 (35) p. 122-132.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27921
Updated:
2018-12-17 12:47:20
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: