Ekspedycyja inflantska 1621 roku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ekspedycyja inflantska 1621 roku
Editors:
  • Walczak, Wojciech, sudarymas [com]
  • Łopatecki, Karol, sudarymas [com]
Publication Data:
Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet w Białymstoku, 2007.
Pages:
263 p., [7] iliustr. ir faks. lap
Series:
Biblioteka Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej
Notes:
Rodyklės.
Keywords:
LT
1621 metų ekspedicija; Aleksandras Korvinas Gosievskis; Jeronimas Valavičius; Jonas Kunovskis; Karo žygis; Kristupas Radvila; Livonija (Livonia); Vladislovas Vaza.
EN
Alexander Korwin Gosiewski; An expedition of Livonia in 1621; Expedition; Jan Kunowski; Jarosz Wollowicz; Krzysztof Radziwill; Livonia; Wladyslaw IV Waza.
Summary / Abstract:

LTKnygoje yra publikuojamas Jano Kunowskio parašytas rankraštis apie 1621 m. įvykusią ekspediciją į Livoniją. Publikuojant šaltinį, sudarytojai, t. y. Wojciechas Walczakas ir Karolis Łopateckis vadovavosi K. Lepszy parengtu šaltinių publikavimo vadovu: „Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku“. Sudarytojai leidinio pradžioje pristato šaltinio publikavimo principus bei technines detales. Visi publikuojami Jano Kunowskio rankraštiniai tekstai yra saugomi Nacionaliniame Švedijos archyve (Riksarkivet) Stokholme. Janas Kunowskis buvo bajoriškos kilmės karys, diplomatas bei poetas. Jo asmenybė istoriografijoje yra iki šiol nepilnai nušviesta. Jano Kunowskio parašytas publikuojamas tekstas yra apie Abiejų Tautų Respublikai lemtingą ir katastrofišką Švedijos karaliaus Gustavo II Adolfo puolimą Livonijoje. Publikuojamas rankraštis yra išskirtinis ir retas. Tai yra vienintelis literatūros kūrinys, nušviečiantis pirmąjį Livonijos kampanijos etapą. Kartu tai yra ir dienoraštis, o minimame dienoraštyje buvo pristatoma Kristupo Radvilos veikla. Leidinyje plačiau analizuojami publikuojamo teksto ypatumai, išsamiai pristatomi Jano Kunowskio asmenybės ir veiklos bruožai, apžvelgiamas rengimasis karui su Švedija, analizuojamas karas Livonijoje 1621 m. Leidinyje taip pat publikuojamas Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge saugomi trys Jarošo Valavičiaus laiškai Kristupui Radvilai, Lenkijos senųjų aktų archyve Varšuvoje saugomi šeši Aleksandro Korvino Gosievskio laiškai Kristupui Radvilai ir kt. šaltiniai.

ENJan Kunowski's manuscript about the expedition of 1621 to Livonia is published in the book. When publishing the source, the authors, i.e. Wojciech Walczak and Karol Łopatecki followed the sources publishing manual drawn by K. Lepszy: "Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku“. The authors introduce the principles and technical details of source publishing in the beginning of the publication. All published manuscripts of Jan Kunowski are stored in the National Archives of Sweden (Riksarkivet) in Stockholm. Jan Kunowski was a soldier of noble origin, diplomat and poet. His personality has not been fully covered in historiography until now. Published manuscript by Jan Kunowski tells about the fatal and catastrophic attack for the Polish and Lithuanian Commonwealth by Swedish King Gustavus Adolphus in Livonia. The published manuscript is exclusive and rear. It is the only literary work putting light on the first stage of the Livonia campaign. At the same time it is a diary, and the mentioned diary introduces activities of Krzysztof Radziwiłł. The publication contains broader analysis of the peculiarities of the published text, comprehensive introduction of the personality and activities of Jan Kunowski, review of preparations for the war against Sweden, analysis of the war in 1621, in Livonia. The publication also contains three letters by Yarosh Valavich to Krzysztof Radziwiłł stored in the Russian National Library in St. Petersburg, six letters of Aleksander Korwin Gosiewski addressed to Krzysztof Radziwiłł stored in the Polish Archives of Old Acts in Warsaw, other sources.

ISBN:
9788392577249
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27874
Updated:
2016-08-30 21:17:56
Metrics:
Views: 21
Export: