Baltijos šalių draudimo rinkos tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių draudimo rinkos tyrimas
Alternative Title:
Reaserch of insurance market in Baltic states
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 481-488
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalių draudimo rinka; Draudimo rinka Baltijos šalyse; Draudimo tankis; Gyvybės draudimas; Gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokos; Gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų pasiskirstymas; Negyvybės draudimas; Santykis; Skvarba; Skvarbos rodiklis; Tankis; Įmoka; Density; Insurance market in Baltic States; Life and non-life insurance premiums; Penetration.
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Įmoka; Santykis; Skvarba; Skvarbos rodiklis; Tankis.
EN
Density; Penetration.
Summary / Abstract:

LTDraudimas yra itin svarbus šiuolaikinėje visuomenėje, jis sudaro galimybę privatiems asmenims bei verslui apsisaugoti nuo nepageidaujamų rizikų, yra patraukli taupymo priemonė. Draudimo rinka yra reikšmingą įtaką šalies ekonomikai darantis veiksnys. [...] Straipsnio tikslas – identifikuoti pagrindinius Lietuvos, Latvijos ir Estijos draudimo rinkų skirtumus bei juos sąlygojančias priežastis. [...] Atlikta draudimo rinkų analizė parodė, jog Baltijos valstybių draudimo rinkos užimama dalis ES (12) nežymiai auga. Baltijos šalių draudimo rinkos plėtrą paskatino ES keliamų reikalavimų šių šalių draudimo rinkoms įgyvendinimas, sudaręs palankesnes sąlygas į draudimo rinką įsilieti užsienio draudimo kompanijoms ir taip kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu padidinęs draudimo produktų pasiūlą. Draudimo rinka jautriai reaguoja į pokyčius ekonomikoje, todėl šios rinkos plėtra ir susitraukimas sutapo su ekonomikos pakilimo ir nuosmukio laikotarpiais. Dėl didelio Baltijos šalių draudimo rinkos plėtros potencialo, konsoliduotai Lietuvos, Latvijos ir Estijos draudimo rinka pagal surenkamas draudimo įmokas auga didesniais tempais nei ES (27). Didžiausia tarp Baltijos valstybių yra Lietuvos draudimo rinka, per metus šalyje surenkama didžiausia draudimo įmokų suma ir rinkoje veikia daugiausia draudimo kompanijų. Pagrindinių draudimo rinką apibūdinančių rodiklių palyginamosios analizės metu, nustatyta, kad labiausiai išplėtota Estijos draudimo rinka, kadangi labiausiai išsivysčiusi šios šalies ekonomika. Draudimo verslas pagal įmokas didžiausią dalį BVP sudaro Estijoje, mažiausią – Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENInsurance market in Baltic States consisted of 58 insurance companies and had over 10.000 employees in 2008 so it had significant impact on Baltic States economy. Inspite the fact, that all Baltic States was influenced by the same economic and political factors, insurance market of Baltic States countries is different in various aspects. So this research aim is to compare Baltic States insurance market with EU countries and identify main distinctions between Baltic States insurance market and its implementing factors. Comparative analyses used for research, showed that Baltic States insuran­ce market share in EU (12) is very poor, but Baltic States insurance market is growing faster than EU (27). The biggest insurance market is in Lithuania, but the most developed is Estonia's insurance market. Life insurance is dominating also in Estonia. In Latvia is the biggest non-life insurance products share of insurance market. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27786
Updated:
2018-12-17 12:46:52
Metrics:
Views: 25    Downloads: 11
Export: