Elektroninių parduotuvių naudojimo analizė : interneto vartotojų nuomonių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninių parduotuvių naudojimo analizė: interneto vartotojų nuomonių tyrimas
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 341-347
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
E-komercija; E-prekyba; E-verslas; Elektroninės parduotuvės; Internetas; Interneto vartotojai; Nuomonių tyrimas; Pirkimo apsisprendimo kriterijai; Vartotojai; Vartotojo elgsena; Vartotojų preferencijos.
EN
Consumer behavior; Consumers; Criteries for purchasing solutions; Customers preferencies; E-Business; E-commerce; E-trade; Electronic stores; Internet; Internet users; Opinion survey.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje elektroninė prekyba yra palyginti nauja, tik pradedanti vystytis verslo forma. Elektroninė prekyba – tai prekių ar paslaugų užsakymas (užsakymo gavimas) naudojantis elektroniniais tinklais. Atsiskaitymo forma nėra svarbi. Užsakymai, siunčiami elektroniniu paštu, telefonu ar faksu, nelaikomi elektronine prekyba. Elektroninė prekyba keičiasi beveik kasmet, kaip ir elektroninės technologijos. Ateityje ši verslo forma tūrėtų plėtotis dar labiau. Todėl svarbu žinoti esamą situaciją ir suprasti, kuria kryptimi turi vystytis elektroninė prekyba, žinoti vartotojų poreikius ir lūkesčius. Tyrimas yra aktualus tiek užsiimantiems šiuo verslu, tiek besidomintiems naujomis verslo formomis ir elektroninės prekybos verslo perspektyvomis. Tyrimo objektas – interneto vartotojų nuomonė apie elektroninės prekybos trūkumus ir privalumus. Tyrimo tikslas – ištirti elektroninės prekybos padėtį per Lietuvos interneto vartotojų prizmę. Tyrimui pasiekti formuluojami du uždaviniai. Pirma, identifikuoti svarbiausius kriterijus, lemiančius naudojimą ar nesinaudojimą elektroninėmis parduotuvėmis. Antra, išsiaiškinti elektroninės prekybos naudojimo ypatybes. Tyrimas buvo atliktas internetu apklausus interneto vartotojus, kurie ir yra pagrindiniai elektroninių parduotuvių lankytojai. Buvo apklaustas 291 respondentas, iš jų – 228 vyrai ir 63 moterys. Vidutinis apklaustųjų amžius – 23 metai, beveik trys ketvirtadaliai apklaustųjų yra naudojęsi elektroninėmis parduotuvėmis.

ENIn Lithuania electronic commerce is a quite new form of business which just started to develop. E-commerce is the ordering of goods and services (order reception) via electronic nets. A payment form is not important. The orders which are sent using e-mail, telephone or fax are not treated as e-commerce. E-commerce changes almost every year together with electronic technologies. In the future, this business sphere should further develop. Therefore, it is important to know a current situation and understand in which direction the e-commerce should develop. Also, it is important to know the consumers' needs and expectations. A research is relevant to those who are engaged into the business and those who are interested in new business forms and the perspectives of e-commerce. An object of the research is an opinion of internet users about the advantages and disadvantages of e-commerce. An aim of the research is to make an analysis of the status of e-commerce with regard to Lithuanian internet users. Two tasks are formed in order to make the research. First, to identify the main criteria which condition the use or unuse of electronic shops. Second, to reveal the peculiarities of the use of e-commerce. During the research internet users were surveyed because they were the main visitors of electronic shops. There were 291 respondents: 228 men and 63 women. An average age of respondents was 23 years. Almost three/quarters of the respondents have used e-shops.

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
  • Elektroninis verslas : pardavimas ir finansinės priemonės / Lina Sodžiutė, Vytautas Sūdžius. Vilnius : Kronta, 2006. 295 p.
  • Internetinė sprendimų parama / Artūras Kaklauskas, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Vilnius : Technika, 2002. 291 p.
  • Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27775
Updated:
2018-12-17 12:46:49
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: