Mirusiojo atminimas antkapinio paminklo užraše

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirusiojo atminimas antkapinio paminklo užraše
Alternative Title:
Memento of a deceased in the monument inscription
In the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje socialiniais, kultūriniais ir kalbiniais aspektais tiriami Bernardinų kapinių paminklų tekstai. Antkapių ir jų įrašų vienalytiškumas leidžia surinktas epitafijas (159) grupuoti pagal įrašuose pateikiamus bendruosius palaidotųjų bruožus – pirmiausia pagal profesiją. Daugiausiai palaidota medicinos daktarų ir profesorių. Vadinasi, jų profesija XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje buvo populiariausia. Kiek mažiau filosofijos, filologijos ir literatūros žinovų. Bernardinų nekropolyje besiilsintys pedagogai turėjo gerą vardą, jų profesijos nurodomos ir epitafijose, o tai byloja apie specialybės populiarumą. Epitafijose dažniausiai atskleidžiami gyvenimo metai, gimimo ar mirties vieta, kartais ir priežastis; pateikiama informacija apie velionio profesiją, neretai išvardijami pagrindiniai jo nuopelnai visuomenei, kurie paskatino įamžinti mirusiojo atminimą. Kartais užsimenama apie asmeninius velionio talentus ir pomėgius pasitelkiant poetinių motyvų. Neretai velionis parodomas kaip sektinas pavyzdys, dažniausiai akcentuojamos vertybės – šeima, patriotizmas ir pilietiškumas. Minėtini kovotojų už laisvę antkapių įrašai, kurie dėl politinių aplinkybių galėjo atsirasti daug vėliau. Palaidotų intelektualų ir garsių menininkų gausa parodo: kultūrinis gyvenimas vyko net ir politiškai Lietuvos-Lenkijos valstybei neegzistuojant. Bernardinų kapinėse palaidota įvairių tautybių žmonių, kultūros ir mokslo darbuotojų. Tai liudija, kad tuometiniai Vilniaus miesto gyventojai jautėsi ir veikė kaip bendruomenė, susijusi ne tik ekonominiais, bet ir kultūriniais saitais.Reikšminiai žodžiai: Antkapiniai paminklai; Antkapių užrašai; Bernardinų kapinės; Epigrafika; Epigramos; Epitafija; Kapai; Vilniaus Bernardinų kapinės; Vilnius; Deadsed; Epigraphic texts; Epitaph; Gravestone monument; Monument Inscription; The Bernardines cemetery; Tomb monument; Vilnius; Vilnius Bernardin Cementry.

ENThe epigraphic texts on tomb monuments as a source had hardly come to notice by the investigators in Lithuania. The paper deals with the analysis of the 19th century tomb inscriptions, which are long and informative due to specificity of those times. The investigation disclosed that the contemporaries used to indicate on the tomb not only the name, surname and years of life of a deceased, but also the profession and basic achievement in his work field. Often the tomb used to be decorated with a short verse commonly related with the activities and properties of the buried person. The epitaphs con­taining biographic material enable to study both single persons and their groups. Their texts reflect the values and creed of the 19t h century society, therefore the studies of epitaphs helps to understand the realities of that time and to investigate the town of Vilnius by a social section. [p. 199]. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27694
Updated:
2022-11-16 09:58:06
Metrics:
Views: 72
Export: