Kapaviečių įrengimo papročių transformacijos Raižių totorių kapinėse XX-XXI amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kapaviečių įrengimo papročių transformacijos Raižių totorių kapinėse XX-XXI amžiuje
Alternative Title:
Transformations of the Tatar cemetery burial grounds arrangement customs in Raižiai in the 20th-21st centuries
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Raižiai; Totoriai / Tatars; Etnografija / Ethnography; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Raižiuose veikiančių totorių kapinių kapaviečių įrengimo papročių transformacijos XX-XXI a. Remiantis etnografiniais lauko tyrimų duomenimis XX a. pirmoje pusėje Lietuvoje prasidėjusi kapaviečių sutvarkymo papročių kaita suartino skirtingų tautų kapaviečių struktūrą bei išvaizdą. Šiame kontekste totorių kapinėse įvyko aktyvus musulmonų papročių virsmas. Procesus įtakojo XX a. viduryje Lietuvoje kurtas antkapinių paminklų gamybos standartas. XX a. pabaigoje atsirado paminklų išvaizdos ir kapaviečių sutvarkymo modelių įvairovė, paveikusi paminklinę epigrafiją. XX a. pabaigoje šalia islamo simbolių paminkluose iškalami kaligrafiški tekstai iš Korano. Kultūrine naujove tampa mirusiųjų asmenų portretiniai atvaizdai antkapiniuose paminkluose. Tuo pat metu mirusiems skirtose epitafijose akivaizdi lietuvių memorialinės kultūros įtaka. Tačiau etnografinės medžiagos analizė parodė, kad Lietuvos totorių kapavietės išlaiko konfesinę ir etnokultūrinę reikšmę. Raktiniai žodžiai: Raižiai, kapinės, kapavietės, antkapiniai paminklai, papročiai, islamo simboliai, epitafijos. [Iš leidinio]

ENThis article examines the transformation of the Tatar cemetery burial grounds in Raižiai in the 20th—21st centuries. Pursuant to ethnographic field research data, the change of burial ground maintenance practices in Lithuania drew the structure and appearance of burial grounds of different nations closer together in the first half of the 20th century. In this context, an active conversion of Muslim customs took place in the Tatar cemeteries. The processes were influenced by the erection standard for tombstones in Lithuania in the middle of the 20th century. At the end of the 20th century, a variety of patterns of tombstone appearance and burial ground arrangements emerged, influencing monumental epigraphy. At the end of the 20th century, the calligraphic Quranic scripts are engraved on the gravestones alongside Islamic symbols. Portraits of the dead ones on tombstones become a cultural innovation. Nevertheless, the influence of Lithuanian memorial culture is evident in the epitaphs dedicated to the dead. However, the analysis of ethnographic material has shown that the burial grounds of Lithuanian Tatars have maintained their confessional and ethno-cultural significance. Keywords: Raižiai, cemeteries, tombs, tombstones, customs, Islamic symbols, epitaphs. [From the publication]

ISBN:
9786094172236
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/107643
Updated:
2024-05-02 22:14:51
Metrics:
Views: 7
Export: