Archetipų ir kenotipų sankirta Lietuvos kultūriniame mentalitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archetipų ir kenotipų sankirta Lietuvos kultūriniame mentalitete
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2004, nr. 1, p. 111-126
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama tradicinių ir modernių vertybių bei orientacijų sąveika remiantis lingvokonceptualine prieiga. Metodinė sąvoka - konceptas suprantamas kaip kultūros kondensatas sąmonėje, t.y. kaip universalus kultūros turinio difūzijos į mentalinį pasaulėpratos lauką kanalas. Pabrėžtina, kad konceptas išreiškia ne galutinį reiškinių, santykių ir kitą būvį, bet eigą ir perėjimus. Lingvokonceptų kontekste tradicijų ir novacijų krizinės sankirtos kultūros raidoje lemia archetipų kaip pasąmoninių struktūrų proveržį į sąmonės lygį. Modernybės spaudimas kultūrai sąlygoja jos adaptyvumo inversiją: aktualių prasmių horizontas vis dažniau formuojamas ne mechanišku "grįžimu į ištakas", o konceptų įtakojamais dabarties orientavimo projektyviais kultūros įvaizdžiais - kenotipais (M. Epšteinas). Kenotipas apibūdinamas kaip naujavaizdis, įžvalgos būdas, ištekantis ne iš pasąmonės, o iš projektuojamo ateities vaizdinio, išreiškiamo atitinkamu konceptualiu turiniu. Jei archetipas remiasi kolektyvinės patirties apibendrinimais, įkūnijamais (įdaiktinamais) aibėje perkuriamų, ir sintezuojamų socialinio mentalumo formų ir struktūrų, tai kenotipai, neturintys autentiško turinio, išdaiktina įdaiktintą kultūrą šalia projektyvių vaizdinių, preformas, tampančias numanomos realybės pagrindais. Archetipų ir kenotipų santykis kultūrose tiriamas remiantis ligos, metroseksualo ir supermarketo sąvokomis. Lietuvos kultūros pokyčiai nagrinėjami tradicijos ir moderno sąlytyje, pavyzdžiui, Vilniaus kaip "Šiaurės Jeruzalės" vaizdinio pertvarka į "Šiaurės Atėnų" kaip Europos kultūros ištakos įvaizdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūrinis identitetas, Lietuvos kultūrinis mentalitetas, archetipai, kenotipai.

ENThe essay examines the processes of interaction between traditional and modern cultural values. On the ground of linguistic and cultural approaches the main features of archetypes as protoplast and kenotypes as prospect are analysed. Its diffusion and interpenetration in cultural consciousness is studied on the base of substantial values of the Lithuanian historical culture. The article also discusses Lithuanian mental and cultural changes in comparison with key trends of the West civilizational identity. The essay concludes about the stress of prospect images need for the Lithuanian cultural future. Also some substantial linguistic, social and cultural examples of genotypes such as metrosexual, trouble, Northern Athens etc. are pointed out in the article. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Ar kalba turi mirti, kad būtų nemirtinga? / Nijolė Borusevičienė, Nijolė Litevkienė. Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai : 2-osios tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga / atsakingoji redaktorė R. Virbickaitė. Kaunas: Technologija, 2006. P. 41-46.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2764
Updated:
2018-12-17 11:20:14
Metrics:
Views: 37    Downloads: 3
Export: