Įmonės finansinės atskaitomybės sistemą lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės finansinės atskaitomybės sistemą lemiantys veiksniai
Alternative Title:
Determinants of corporate finanacial reporting system
In the Journal:
Vagos. 2004, Nr. 65, p. 104-109
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami Kontingencijos teorijoje nurodomi veiksniai, lemiantys įmonės finansinės atskaitomybės sistemą. Pagal šią teoriją išskiriamos keturios veiksnių grupės: socialiniai veiksniai, įmonės aplinka, įmonės savybės ir apskaitos informacijos vartotojų savybės. Visos šios veiksnių grupės ne tik veikia įmonės finansinės atskaitomybės sistemą, bet ir daro įtaką viena kitai. Įmonių finansinės atskaitomybės sistemos skirtumai pasireiškia kaip šių kintamųjų pokyčių rezultatas. Kontingencijos teorija, kaip alternatyva tradiciniam atstovavimo teorijos požiūriui, kuris apima siauresnį veiksnių ratą, gali būti naudojama įmonių finansinės atskaitomybės sistemai apibūdinti, jai paaiškinti ir prognozuoti. Autorės atliko empirinę pagrindinių įmonės finansinės atskaitomybės sistemą lemiančių veiksnių analizę Lietuvos įmonėse ir nustatė didžiausią poveikį atskaitomybei turinčius veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Finansinės atskaitomybės sistema; Veiksniai; Kontingencijos teorija; Apskaita; Financial reporting system; Factors; Contingency theory; Accounting.

ENIn this article, the author analyzes factors outlined by the Contingency theory and determining company’s financial accounting system. According to this theory, four groups of factors are distinguished: social factors, company’s environment, company’s features and accounting information consumers’ features. All these groups of features not only affect company’s financial accounting system, but also influence each other. Differences among companies’ financial accounting systems manifest themselves as results of differences in these variables. The Contingency theory, as an alternative to traditional representation theory approach, which comprises a narrower circle of factors, can be used to define, explain, and predict companies’ financial accounting systems. The authors performed empirical analysis of the main factors determining company’s financial accounting system in Lithuanian companies and identified factors that exert the biggest influence on accounting.

ISSN:
1648-116X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/271
Updated:
2018-12-17 11:19:58
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: