1863 m. sukilimo dokumentai : sentikių ir katalikų susidūrimas Rokiškyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
1863 m. sukilimo dokumentai: sentikių ir katalikų susidūrimas Rokiškyje
Alternative Title:
Documents of the 1863 Uprising: The Clash Between the Old Believers and the Catholics in Rokiškis
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 4, p. 79-88
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 17 amžius; Viktoras Rusteika; Baltarusija (Belarus); Rokiškis; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTŠių dienų Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos sentikių palikuonys – Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašto sentikiai – buvo Rusijos Stačiatikių bažnyčios atskalūnai, XVII a. pabaigoje – XVIII a. bėgę nuo persekiojimų ir įsikūrę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gana gausiai sentikiai telkėsi apie Rokiškį. Nepasikeitusį neigiamą Rusijos požiūrį į sentikius po Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimų Rusijai atitekusiose žemėse rodė oficialus jų pavadinimas „raskolnikai“. Pagal socialinę padėtį sentikius Šiaurės vakarų krašte XIX a. viduryje daugiausia sudarė valstiečiai – žemės nuomininkai. Didžiausias valstietijos troškimas (be teritorinių, etninių ar konfesinių skirtumų) buvo žemės ir laisvės, nulėmęs vienokį ar kitokį santykį su visais svarbiausiais revoliuciniais įvykiais, taigi ir su 1863 m. sukilimu. Straipsnyje atskleidžiamas sentikių ir katalikų dalyvavimas 1863 m. sukilime, jų susidūrimo priežastys.Reikšminiai žodžiai: Rusteika, Viktoras; Sukilimai; Sentikiai; Tarpkonfesiniai santykiai; Tautinės mažumos.

ENThe forbearers of contemporary Lithuanian, Latvian and Belarusian Old Believers (the Old Believers of the North-Western Province of the Russian Empire) were the schismatics of the Russian Orthodox Church who had escaped persecutions in the late 17th and the 18th centuries by settling in the Grand Duchy of Lithuania. The Old Believers had rather numerous settlements near Rokiškis. Their official name – “Raskolniki” – indicated Russia’s unchanged negative view toward the Old Believers on the lands acquired by Russia as a result of the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth. According to their social status, the Old Believers in the North-Western Province in mid-19th century mostly consisted of peasants – the land tenantry. The greatest desire of the peasantry (apart from the territorial, ethnic and confessional differences) was to acquire land and freedom, which determined their relation to all the main revolutionary events, including the 1863 Uprising. The article discusses the participation of the Old Believers and the Catholics in the 1863 Uprising and the causes of their clash.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2682
Updated:
2018-12-17 11:36:42
Metrics:
Views: 43    Downloads: 12
Export: