Lietuvininkų etninė choreografija : regioninis savitumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvininkų etninė choreografija: regioninis savitumas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2010.
Pages:
219 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2009 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Ethnic choreography of the Prussian Lithuanians: regional singularity Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010 41 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama lietuvininkų etninė choreografija, užrašyta XVII–XX a. Mažosios Lietuvos teritorijoje – Klaipėdos krašte ir dalyje Karaliaučiaus krašto (dab. Kaliningrado sr.), taip pat nūdienos folkloro ir tautinio meno kolektyvų atliekami lietuvininkų etninės ir tautinės choreografijos pavyzdžiai. Disertacijos tikslas – ištirti lietuvininkų etninės choreografijos regioninius ypatumus, nustatyti veiksnius, lėmusius jos savitumą bei išanalizuoti lietuvininkų etninės choreografijos (at)kūrimo nūdienos kultūroje kryptys ir perspektyvas. Darbe taikyti lyginamasis, retrospektyvinis, rekonstrukcinis, geografinio kartografavimo, statistinis, sintezės, analitinis bei lauko tyrimo metodai. Atliktas tyrimas parodė, kad lietuvininkai pagal etninės choreografijos duomenis yra vieningo Lietuvos etnokultūrinio ploto dalis, pasižyminti savitais regioniniais bruožais – tai tik lietuvininkams būdingi šokių žingsniai, susikabinimai ir šokio būdas. Juos galėjo lemti kultūrinė sąveika tarp Mažosios Lietuvos teritorijoje gyvenusių vietinių (prūsų, kuršių, lietuvių ir kt.) ir į ją atsikėlusių vokiečių gyventojų. Susidūrus skirtingoms kultūroms, susiformavo savitas lietuvininkų gyvenimo būdas. Etninė choreografija, kaip ir kalba, etninė muzika, kostiumas, tapo lietuvininkų etninio, regioninio ir kultūrinio tapatumo vienu iš požymių, esančių ir nūdienos kultūroje.

ENA thesis analyses ethnic choreography of Prussian Lithuanians that was recorded in the territory of Lithuania Minor that is the Klaipėda region and a part of the Königsberg region (the present Königsberg district) in the 17th-20th c. and the examples of ethnic and national choreography of Prussian Lithuanians performed by nowadays art groups. An aim of the thesis is to analyse the regional features of ethnic choreography of Prussian Lithuanians, to determine the factors that influenced its originality and to analyse the trends and perspectives of the reproduction of Prussian Lithuanians' ethnic choreography in nowadays culture. The following methods were applied: comparative, retrospective, reconstruction, geographic cartography, statistic, synthesis, analytic and field test. The research revealed that the Prussian Lithuanians, according to the data of ethnic choreography, make a united ethnocultural area of Lithuania that has its own regional features (dancing steps, links and ways of dancing) specific only to Prussian Lithuanians. It may be influenced by a cultural interaction with the residents (Prussians, Curonians, Lithuanians and etc.) of the territory of Lithuania Minor and Germans who settled down in the territory. The lifestyle of Prussian Lithuanians was a result of a mixture of different cultures. Ethnic choreography, language, music and costumes became a feature of the Prussian Lithuanians' ethnic region and cultural identity that is recognised in nowadays culture.

ISBN:
9789955125822
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26810
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 27
Export: