Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo kuriant Europos viešąją erdvę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo kuriant Europos viešąją erdvę
Alternative Title:
The Role of the Lithuanian media in helping form a European public space
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 18-22
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŽiniasklaidai naujojoje Europoje keliama ypatinga užduotis – tapti demokratijos sfera, tarpininku tarp Europos Sąjungos (ES) institucijų ir jos piliečių. Manoma, jog pakankamai ir tinkamai žiniasklaidoje nušviesti politiniai-ekonominiai ES procesai gali paskatinti ES piliečių domėjimąsi jos reikalais ir aktyvų dalyvavimą Europos viešajame diskurse. Vis dėlto studijų, analizuojančių Lietuvos žiniasklaidos vaidmenį formuojant Europos viešąją erdvę, dar nėra. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti, kiek ir kokių naujienų apie ES pateko į pasirinktų dviejų savaičių nacionalinių Lietuvos televizijų (LTV ir LNK) žinių laidų tvarkaraštį. Šis tyrimas yra Europos Komisijos finansuojamo mokslinio projekto „Adekvati informacijos vadyba Europoje“ (angl. Adequate Information Management in Europe) dalis (oficialus projekto tinklalapis – www.aim-project.net). Atliktas LTV „Panoramos“ ir LNK „Vakaro žinių“ naujienų tyrimas parodė, kad nacionalinių kanalų žinių laidos atlieka labai svarbų vaidmenį informuojant Lietuvos visuomenę apie ES ir skatinant jos pilietinį aktyvumą, tačiau joms ši funkcija nėra prioritetinė. Be to, europinėms temoms didžiausias dėmesys skiriamas tada, kai jos tiesiogiai susijusios su Lietuva ir gali padaryti akivaizdžią įtaką jos gyventojams. Visa tai rodo, kad jau galime kalbėti apie europinio diskurso užuomazgas Lietuvos žiniasklaidoje (konkrečiai – televizijoje), tačiau tam, kad būtų sukurta Europos viešoji erdvė, europinių naujienų turėtų būti daugiau ir tokių, kuriose peržengiamas nacionalinių interesų lygmuo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešoji erdvė; Europos viešoji erdvė; Žiniasklaida; Europinės naujienos.

ENThe mass media in the new Europe are charged with a special task: to become a democratic broker between the institutions of the EU and its people. There is reason to believe that if the media explain political and economic processes in the EU suitably and sufficiently, this can stimulate EU citizens to take more interest in the affairs of the EU and to actively participate in public discourse on Europe. However, there are still no studies analysing the role of the Lithuanian media in helping form a European public space. This article describes a study into what kind of EU news and how much was shown on the news services of two national television channels (LTV and LNK) in a certain two-week time period. This study formed part of Adequate Information Management in Europe, a scientific project financed by the European Commission (project website at www.aim-project.net). The analysis of LTV’s „Panorama“ program and LNK’s “Vakaro žinios” (“Evening News”) program showed that the national channels’ news programs fulfil an important role informing Lithuania’s public about the EU and encouraging civil participation. However, they do not see this role as a priority. Most attention is paid to European themes when they directly concern Lithuania and may significantly affect its people. This shows that we may now talk about an incipient European discourse in the Lithuanian media (specifically – in television); however, the creation of a European common space will require more news coverage of European events, and it must be news that transcends the level of narrow national interest.

ISBN:
9955-12-114-9
Related Publications:
  • Europinės naujienos Europos žiniasklaidoje / Aušra Vinciūnienė, Auksė Balčytienė. Informacijos mokslai. 2006, t. 36, p. 68-82.
  • The Case of Lithuania / Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė. Understanding the logic of EU reporting in mass media : analysis of EU media coverage and interviews in editorial offices in Europe. Bochum: Projekt Verlag, 2006. P. 107-121.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/266
Updated:
2013-04-28 15:15:07
Metrics:
Views: 17
Export: