Šilališkių pavardės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šilališkių pavardės
Alternative Title:
Surnames of People from the Šilalė Region
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antroponimija; Šilališkių pavardės; Kilmė; Dažnumas; Šilalė.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Proper nouns. Anthroponyms; Dažnumas; Kilmė; Šilalė; Šilališkių pavardės.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Šilalės apylinkių pavardžių kilmė, atkreipiant dėmesį ir į kiekvienos pavardės paplitimą. Medžiaga rinkta iš „Lietuvių pavardžių žodyno“, iš kurio surinktos 705 skirtingos šilališkių pavardės. Atsižvelgiant į surinktą medžiagą, nagrinėjami antroponimai straipsnyje skirstomi į tris grupes: 1) lietuviškos kilmės pavardės; 2) nelietuviškos kilmės pavardės; 3) neaiškios ar ne visai aiškios kilmės pavardės. Atskirai aptariama senųjų dvikamienių asmenvardžių trumpinių išskyrimo į atitinkamą grupę problema. Nustatyta, kad 278 šilališkių pavardės yra lietuviškos kilmės (39%). Jos dar skirstomos į tris pogrupius: 1) iš lietuvių senųjų dvikamienių asmenvardžių susidariusios pavardės; 2) iš dvikamienių asmenvardžių trumpinių ir jų priesagų vedinių atsiradusios pavardės; 3) pravardinės kilmės pavardės. Užfiksuotos 367 nelietuviškos kilmės pavardės(52%): 1) pavardės, susidariusios iš krikščioniškų vardų; 2) slaviškos apeliatyvinės kilmės pavardės; 3) germaniškos kilmės pavardės. 9% visų tirtų Šilalės apylinkės pavardžių sudaro neaiškios ar ne visai aiškios kilmės pavardės. Nustatyta, kad Šilalės apylinkių antroponimija kilmės požiūriu aiškiai skiriasi nuo kitų Lietuvos vietų. Tik šiose apylinkėse užfiksuota apie 60 skirtingų pavardžių, kurių nėra kitų Lietuvos vietų vardynuose. Pastebėtas ir nevienodas pavardžių dažnumas. Labiausiai paplitusios pavardės, susidariusios iš krikščioniškų vardų.

ENThe article reviews the origin of surnames from the Šilalė area; attention is also paid to the spread of each surname. The data was collected from Lietuvių pavardžių žodynas (Lithuania Dictionary of Surnames) and 705 different surnames of people from the Šilalė region were collected. According to the data collected the anthroponyms are divided into three groups in the article: 1) surnames of Lithuanian origin; 2) surnames of non-Lithuanian origin; 3) surnames of undefined origin or not completely clear origin. The problem of separating an individual group of old double-stemmed anthroponym abbreviations is discussed as well. It was established that 278 surnames of people from the Šilalė region are of Lithuanian origin (39%). They are further distributed into three subgroups: 1) surnames that originated from old Lithuanian double-stemmed anthroponyms; 2) surnames that originated from double-stemmed anthroponym abbreviations and suffixed derivatives thereof; 3) surnames of nickname origin. 367 surnames of non-Lithuanian origin were recorded (52%): 1) surnames that were formed from Christian; 2) surnames of Slavic appellative origin; 3) surnames of Germanic origin. 9% of surnames from the Šilalė region explored consist of surnames of undefined origin or not completely clear origin. It is evident that anthroponomy of the Šilalė area clearly differs from other parts of Lithuania in terms of origin. Around 60 different surnames that do not exist in onomastics from other parts of Lithuania were recorded in this area alone. Unequal frequency of surnames was also observed. The most widespread surnames are the ones that were formed the Christian names.

Related Publications:
XVII a. pirmosios pusės Kauno miestiečių asmenvardžių kilmė / Alma Ragauskaitė. Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 43, p. 93-110.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2657
Updated:
2018-04-16 16:57:04
Metrics:
Views: 25
Export: