Tiesioginės užsienio investicijos : patirtis Vidurio ir Rytų Europos šalyse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginės užsienio investicijos: patirtis Vidurio ir Rytų Europos šalyse
Alternative Title:
Foreign direct investments: experience of Central and Eastern European countries
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 2, p. 42-54
Keywords:
LT
Europos šalys; Globalizacija; Patyrimas; Tiesioginės užsienio investicijos; Vidurio ir Rytų Europos šalys; Šalies ekonomikos plėtra.
EN
Central and Eastern European countries; Country's economic development; European countries; Experience; Foreign direct investment; Foreign direct investments; Globalization.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kodėl vienos valstybės pritraukia daugiau TUI nei kitos ir ką šalies vyriausybė galėtų padaryti, siekdama šį atsilikimą likviduoti. TUI gali suvaidinti svarbų vaidmenį šalies ekonomikos plėtroje, ypač jei šalyje žemas taupymo mastas ir trūksta savų lėšų investicijoms daryti. Straipsnyje atskleisti užsienio investicijų motyvai ir šalies investicinės aplinkos poveikis TUI srautams. Šalys konkuruoja dėl TUI ir stengiasi pademonstruoti, kad yra idealios vietos užsienio firmai įkurti įmonę. Autoriai lygina TUI apimtis ir dinamiką Lietuvoje, Čekijoje bei Vengrijoje ir siekia išsiaiškinti, kodėl į Lietuvą investuojama mažiau nei į kitas dvi šalis. Lietuva lyginama su Čekija ir Vengrija, nes jos yra tipinės Vidurio ir Rytų Europos valstybės ir yra užsienio investuotojams patrauklesnės. Statistika rodo, kad pagal TUI Lietuva atsilieka nuo Čekijos ir Vengrijos pagal daugelį absoliučių ir santykinių rodiklių. Čekijoje ir Vengrijoje TUI suvaidino svarbų vaidmenį kuriant naujas pažangias ūkio šakas, o Lietuvoje daugiausia investuota į tradicines vidutiniškų ir net žemų technologijų šakas. Mažos TUI lėmė ir Lietuvos eksporto struktūrą, kurioje labai didelę lyginamąją dalį sudaro pirminiai produktai. Tyrimas parodė, kad TUI svarbiau ne tiek liberali, kiek stabili ir gerai reglamentuota verslo aplinka. Įvairios investicinės paskatos yra svarbus veiksnys pritraukiant TUI, be to, geografinė padėtis ir kultūrinis artumas šaliai teikia daug privalumų. Pavėlavusios ekonominės reformos Lietuvoje gali būti dar viena mažų TUI priežastimi. [Iš leidinio]

ENThe main task of this article is to find out why some countries attract more DFI than others and what country governments should do in order to eliminate the gap. DFI can play an important role in a country’s economic development especially if a country has a low saving rate and a shortage of own assets to make investments. The article reveals the motives of foreign investors and the impact of country’s investment environment on DFI flows. Countries compete for DFI and seek to demonstrate that they are ideal locations for foreign company to establish an enterprise. Authors compare DFI volumes and dynamics in Lithuania, Czech Republic and Hungary and seek to disclose why Lithuania attracts less DFI than the other two countries. Lithuania was compared to Czech Republic and Hungary, as these are typical Central and Ester Europe countries and are more attractive for foreign investors. The statistics demonstrates that Lithuania is behind Czech Republic and Hungary according to a number of absolute and relative indicators. DFI in Czech Republic and Hungary played a great role in establishing new progressive industries whereas in Lithuania it was mostly invested in traditional medium or even low technology industries. Low DFI determined the structure of Lithuanian export where primary products are of great importance. The analysis disclosed that DFI find a stable and well regulated business environment more important than a liberal one. Various investment incentives also play important role in attracting FDI while a geographical location and cultural proximity provide a country many advantages. The delayed economic reforms in Lithuania may be one more reason of low DFI. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26524
Updated:
2013-05-14 15:16:42
Metrics:
Views: 4
Export: