Filipas Fortunatovas ir indoeuropiečių akcentologijos pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filipas Fortunatovas ir indoeuropiečių akcentologijos pradžia
Alternative Title:
Filipp Fortunatov and the begining in the Indo-European accentology
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2005, t. 14, Nr. 1, p. 105-123
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Indoeuropiečių kalbos; Diachroninė akcentologija.
Keywords:
LT
Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTDabartinėje ide. akcentologijoje yra nemaža neišspręstų problemų. Silpniausia diachroninės akcentologijos vieta iki šiol lieka jos tyrimo metodologija. Neretai problemos atsiranda ne tik dėl skirtingų teorinių pažiūrų ar skirtingo empirinių faktų interpretavimo, bet ir dėl tam tikrų žinių stokos apie tiriamojo objekto istoriją. Būtent ja remiantis galima paaiškinti vieno ar kito metodo atsiradimą ir spręsti apie jo pagrįstumą. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti ide. akcentologijos mokslo gaires, o jo dėmesio centre – akcentologijos metodologija. Daugiausia dėmesio aptariant akcentologijos metodologiją skiriama F. Fortunatovo ir rusų lingvistinės mokyklos darbų apžvalgai.

ENIn the present Indo-European accentology there are a lot of unsolved problems. The weakest point of diachronic accentology is its methodology. Some problems appear not due to different theoretical views or various interpretations of the same facts but because of lack of knowledge of the history of accentology. Based on the history, the occurrence of a certain method can be explained and its legitimacy evaluated. The aim of this article is to review the scientific guidelines of the Indo-European accentology; centering around the methodology of accentology. The discussion of the methodology of accentology focuses on the review of the works by F. Fortunatov and the Russian linguistic school.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Kalbotyros darbai / Aleksas Girdenis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-2001. 3 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/265
Updated:
2021-03-01 08:53:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: