Filipas Fortunatovas ir indoeuropiečių akcentologijos pradžia

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėFilipas Fortunatovas ir indoeuropiečių akcentologijos pradžia
Kita antraštėFilipp Fortunatov and the begining in the Indo-European accentology
AutoriaiPoliakovas, Olegas
LeidinyjeBaltu filoloģija . 2005, t. 14, Nr. 1, p. 105-123
Reikšminiai žodžiai
LTIndoeuropiečių kalbos; Diachroninė akcentologija
Santrauka / Anotacija

LTDabartinėje ide. akcentologijoje yra nemaža neišspręstų problemų. Silpniausia diachroninės akcentologijos vieta iki šiol lieka jos tyrimo metodologija. Neretai problemos atsiranda ne tik dėl skirtingų teorinių pažiūrų ar skirtingo empirinių faktų interpretavimo, bet ir dėl tam tikrų žinių stokos apie tiriamojo objekto istoriją. Būtent ja remiantis galima paaiškinti vieno ar kito metodo atsiradimą ir spręsti apie jo pagrįstumą. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti ide. akcentologijos mokslo gaires, o jo dėmesio centre – akcentologijos metodologija. Daugiausia dėmesio aptariant akcentologijos metodologiją skiriama F. Fortunatovo ir rusų lingvistinės mokyklos darbų apžvalgai.

ENIn the present Indo-European accentology there are a lot of unsolved problems. The weakest point of diachronic accentology is its methodology. Some problems appear not due to different theoretical views or various interpretations of the same facts but because of lack of knowledge of the history of accentology. Based on the history, the occurrence of a certain method can be explained and its legitimacy evaluated. The aim of this article is to review the scientific guidelines of the Indo-European accentology; centering around the methodology of accentology. The discussion of the methodology of accentology focuses on the review of the works by F. Fortunatov and the Russian linguistic school.

ISSN1691-0036
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijosKalbotyros darbai / Aleksas Girdenis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-2001. 3 t.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/265
Atnaujinta2013-04-28 15:15:07
Metrika Peržiūros: 5