Gabių vaikų ugdymo sistema VDU "Rasos" gimnazijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gabių vaikų ugdymo sistema VDU "Rasos" gimnazijoje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gabių vaikų ugdymas; Gabus vaikas; Gabūs vaikai; Kauno "Rasos" gimnazija; Ugdymas; Gifted Child Education; Gifted child, education; Gifted children; Kaunas "Rasa" gymnasium.
Keywords:
LT
Gabus vaikas; Kauno Rasos gimnazija; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
EN
Kaunas Rasa gymnasium.
Summary / Abstract:

LTTinkamas ir nuosekliai organizuotas gabių vaikų ugdymas – tai didelis iššūkis mokyklai. Per tris intensyvaus darbo metus gabių vaikų ugdymo srityje VDU „Rasos“ gimnazija pasiekė kai kurių rezultatų, tačiau šiame darbe dar daug neišspręstų problemų. Visų pirma, kai kurios itin gabių ir gabių vaikų ugdymo sistemos grandys dar nėra tinkamai organizuotos ir įgyvendintos: nesuformuota itin gabių vaikų ugdymo koordinavimo taryba, nepakankamai išplėtota itin gabių gimnazistų klubo veikla. Antra, itin gabių vaikų identifikavimo gimnazijoje sistema yra pakankamai sudėtinga. Gimnazijoje turėtų būti atliekamas tik pirminis gabumų identifikavimas, o tolimesni etapai turėtų būti specialios institucijos ar centro, kuriame dirbtų kvalifikuotų psichologų komanda, veiklos sritis. Trečia, mobilių grupių skirstymui trūksta sistemingumo, sunku užtikrinti sklandų identifikuotų ypatingų gabumų turinčių mokinių „perdavimą“ į juos ugdančių mokytojų rankas. Ketvirta, gimnazijoje vykdomas tik epizodinis mokytojų, dirbančių su gabiaisiais, skatinimas. Straipsnyje pateikiami keli darbo su gabiaisiais mokiniais pavyzdžiai. Darbas su gabiais mokiniais yra nemažas iššūkis mokytojui, tad mokytojui reikalingos tiek specialios dalykinės, tiek specialios pedagoginės – psichologinės kompetencijos. Mokytojas turi sugebėti pritaikyti savo dalyko turinį prie ypatingų mokinio poreikių bei parinkti užduotis, atitinkančias artimiausią mokinio žinių zoną.

ENProperly and consistently organised education of gifted children is a big challenge for school. Within three years of intense work, “Rasos” Gymnasium of Vytautas Magnus University achieved a few results in the education of gifted children, however a number of problems remained unresolved in this sphere. Firstly, certain education system links of particularly gifted and gifted children are not properly organised and implemented yet: the council for education coordination of particularly gifted children has not been set up yet, club activities of school children have not been fully developed. Secondly, the system of identification of particularly gifted children in the gymnasium is relatively complicated. Only initial identification of skills should be performed in the gymnasium, while further steps should be taken by a special authority or a centre that employs a team of qualified psychologists. Thirdly, there is a lack of system in the distribution of mobile groups, thus, it is difficult to ensure a smooth “transfer” of pupils with identified special skills into the hands of teachers developing these skills. Fourthly, teachers working with gifted children in the gymnasium are motivated only sporadically. The article provides several examples of work with gifted children. Work with gifted children makes quite a challenge for the teacher, therefore, the teacher requires both, subject-specific and pedagogical – psychological expertise. The teacher must be able to adapt the contents of the subject to pupil’s special needs and to choose tasks corresponding to the pupil’s nearest knowledge zone.

ISBN:
9789955255611
Related Publications:
Kūrybiškumo ugdymas mokant / Ala Petrulytė. Vilnius : Presvika, 2001. 126 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26432
Updated:
2021-02-21 15:03:52
Metrics:
Views: 57
Export: