Žemaitijos lurdų apeiginės kultūros sąsajos ir skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos lurdų apeiginės kultūros sąsajos ir skirtumai
Alternative Title:
Connections and differences in the ritual culture of Samogitian "Lourdes" grottoes
In the Journal:
Keywords:
LT
Kretinga; Kuršėnai; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Šilalė; Šilutė; Šiluva; Telšiai; Vainutas; Varniai; Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTŽemaitijos imitaciniuose lurduose aptinkama nemažai jiems būdingos apeiginės kultūros. Lurduose (ar prie jų) vykstančios apeigos daug kur nyksta ar kinta. Daugelyje Žemaitijos vietovių bendros apeiginės kultūros formos yra panašios. Nustatytos šios pagrindinės daugumos lurdų apeiginės kultūros sąsajos: prie daugumos lurdų vykstanti šventė yra gegužinės. Tai populiariausia apeiginė šventė. Visuose lurduose vyksta pavienės maldos, bendruomeninės maldos ir giesmės. Ryškiausias visiems lurdams būdingas apeiginis paprotys yra fotografavimas. Atskleisti šie ryškiausi Žemaitijos lurdų apeiginės kultūros skirtumai, priklausantys nuo lurdo aplinkos ir parapijiečių aktyvumo. Rugsėjo 8d. (Švč. M. Marijos gimimas) prie lurdo švenčiama tik Vainute (Šilutės r.). Žvakės spalio mėnesį deginamos tik Varnių (Telšių r.), Kretingos, Gargždelės k. (Orvidų sodybos, Kretingos r.) lurde. Per Devintines po šv. Mišių giedoti „kantičkų“ žmonės eidavo tik prie senojo Tenenių lurdo (Šilalės r.). Rugsėjo pirmoji ir neproginės šventės vyksta tik Kretingoje. Eucharistinis kongresas – tik Inkakliuose (Šilutės r.); Pranciškonų pasauliečių – Kretingoje. Misterijos – tik Kretingoje ir Gargždelės k. (Orvidų sodyboje, Kretingos r.). Akmuo bučiuojamas Inkakliuose (Šilutės r.) Gėlių daugiausia padedama Šiluvoje. Keliais einama tik prie Šiluvos lurdo. Vasario 11 d. (Švč. M. Marijos apsireiškimas Lurde) prie lurdo švenčiama tik Kuršėnuose (Šiaulių r.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Lurdai; Apeigos; Žemaitija; Lourdes; Rituals.

ENImitation Lourdes in Samogitia has a lot of relics of ritual culture. Rituals occurring in Lourdes (and near them) are disappearing and changing. In many locations of Samogitia forms of ritual culture are similar. The following relations of majority of ritual culture of Lourdes have been defined: The most popular feast hold near Lourdes is May Mass. Solitary divine worship occur in all Lourdes in line with prays and psalms of community. Photography is the most often ritual custom typical for all Lourdes. These the most significant differences of ritual culture in Somogitian Lourdes, depending from the environment of Lourdes and activity of parishioners has been disclosed. September 8 (Day of birth of St. Virgin Mary) is celebrated near Lourdes only in Vinutas (Šilutė district). Candles are burning in October only in Lourdes of Varniai (Telšiai district), of Gargždelė village (Orvidai homestead, Kretinga district). During feast of holy body and blood of Christ after Holy Mess people chante psalms only near old Lourdes of Teneriai (Šilalė district). 1st of September and non-occasional events take part in Kretinga only. Eucharistic congress – only in Inkakliai (Šilutė district); secular Franciscans - in Kretinga. Mysteries - only in Kretinga and Gargždelė village (Orvidai homestead Kretinga district). Ritual of stone kissing only in Inkakliai (Šilutė district). The largest part of flowers is put in Šiluva. People go on foot to Šiluva Lourdes. The 11th of February (manifestation of St. Virgin Mary near Lourdes) is celebrated near Lourdes only in Kuršėnai (Šiauliai district).

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje : jaunimo vakarėliai / Žilvytis Bernardas Šaknys. Vilnius : Diemedis, 2001. 154 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2639
Updated:
2018-12-20 23:05:40
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: