"Вайна пад час міру". Першая памежная вайна ВКЛ з Масквою (1486-1494)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
"Вайна пад час міру". Першая памежная вайна ВКЛ з Масквою (1486-1494)
Alternative Title:
"War at the time of peace". The First border war between the Grand Duchy of Lithuania and Moscow (1486-1494)
In the Journal:
Беларускі гістарычны агляд [БГА] [Belarusian historical review]. 2008, т. 15, сш. 1-2, p. 5-48
Keywords:
LT
Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Karas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Maskva; Maskvos pretenzijos; Maskvos valstybė (Maskvos Didžioji Kunigaikštystė; Muscovite state; Grand Duchy of Moscow); Pasienis.
EN
Border wars between Lithuania and Moscow; Border; Frontier; Grand Duchy of Moscow; Moscow claims; Moscow; War.
Summary / Abstract:

LTXV a. pab. – XVI a. pirmasis trečdalis yra pasienio karų tarp LDK ir Maskvos Didžiosios kunigaikštystės laikotarpis. 1486-1494 m. svarbūs tuo, kad tuomet Maskvoje nusistatyta siekti dominavimo visose senosios Rusios žemėse, įskaitant tas, kurios Aukso Ordos dominavimo laikotarpiu atiteko LDK. Būtent tuomet suformuluoti ne tik strateginiai Maskvos valstybės tikslai, bet ir veiksmų tiems tikslams įgyvendinti strategija. Straipsnyje giliau analizuojamas pirmasis rimtas konfliktas tarp svarbiausiųjų Rytų Europos valstybių, tikslinama pasirengimo karui ir svarbiausiųjų karo įvykių chronologija, analizuojami karo veiksmai, itin daug dėmesio skiriama karo veiksmų lokalizavimui. Gaila, kad iki šiol istoriografijoje istoriniam geografiniam pirmojo LDK ir Maskvos kunigaikštystės karo aspektui dėmesio neskirta. Tuo tarpu net sienos tarp LDK ir Maskvos kunigaištystės konfigūracija leidžia daug ką spręsti ne apie abiejų konflikto pusių taktiką, bet ir apie strateginius tikslus. Dėl karo pradžios išsakyta ne viena nuomonė. Yra žinoma, kad 1485 m. Lietuvos pasiuntiniai skundėsi dėl maskvėnų plėšikavimo LDK pasienyje. 1486 m. nuteriotas Mcenskas. Edvardas Gudavičius karo pradžia laiko 1486 metus. Straipsnio autorius taip pat nurodo, kad 1486 m. pr. karo veiksmai jau vyko. Per šį mažai žinomą pirmąjį LDK ir Maskvos DK karą Maskvai pavyko išvalgyti ir faktiškai sugriauti LDK rytinės sienos gynybos sistemą. Antra vertus, Maskvai vietos gyventojų patraukti į savo pusę nepavyko.

ENIn the history of the Grand Duchy of Lithuania, the end of 15th - the first third of the 16th centuries were marked with a number of border wars with the Grand Duchy of Moscow. The first among those is the list studied. And yet it is exactly in 1486–1494 that the strategy of Moscow towards the neighbouring states was established, and the Moscow government's programme of claims on all the Ruthenian lands in the Grand Duchy of Lithuania. The article offers new chronological frameworks of the first serious conflict between the major East European states as well as throws light on its most important events. A special attention is paid to accurate geographical localities of the war events. [From the publication]

ISSN:
1392-902X
Related Publications:
LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje - XVI a. antrojoje pusėje / Gediminas Lesmaitis. Vilnius : Baltos lankos, 2011. 222 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26358
Updated:
2022-02-25 18:31:50
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: