СССР и Литва в годы Второй мировой войны: Сборник документов. Том 1: СССР и Литовская республика (март 1939 - август 1940 гг.) : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
СССР и Литва в годы Второй мировой войны: Сборник документов. Том 1: СССР и Литовская республика (март 1939 - август 1940 гг.): recenzija
Authors:
In the Journal:
Ab Imperio. 2008, 3, p. 443-449
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aneksija; II pasaulinis karas; Lietuvos komunistų partija; Molotovo-Ribbentropo paktas; Narkomat inostranych del; Okupacija; Raudonoji armija; SSRS; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); TSRS; Tarybų Sąjunga; Vokietija (Germany); Anexation; Germany; Lithuanian communist party; Molotov-Ribbentrop pact; NKID; Occupation; Red Army; Soviet Union; USSR; World War II; Rusija (Russia).
Summary / Abstract:

LT1939 m. nepuolimo sutartis tarp hitlerinės Vokietijos ir stalinistinės Sovietų Sąjungos bei slaptieji šio pakto protokolai yra vienas XX a. Europos politikos ir istorijos kertinių akmenų. Keliuose leidiniuose jau pasirodė apie šį įvykį ir jo pasekmes bylojančių archyvinių dokumentų. Lenkijos valstybės sunaikinimas ir Antrojo pasaulinio karo pradžia yra gerai žinomos minėto pakto pasekmės, tačiau Rusijos ir Vokietijos sandoris taip pat padarė didžiulį poveikį visam regionui, įskaitant Baltijos valstybes. 1940 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksija buvo tiesioginis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pasidalijimo įtakos zonomis padarinys. Šiame dokumentų rinkinyje sukaupta medžiaga apie Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykius Antrojo pasaulinio karo metais – nuo Vokietijos įvykdytos Klaipėdos krašto aneksijos 1939 m. kovą iki Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungos sudėtį 1940 m. rugpjūtį. Rinkinį sudaro 257 iš dalies dvikalbiai dokumentai, surinkti gerai žinomų lietuvių ir rusų istorikų, dirbančių Lietuvos istorijos institute ir Rusijos mokslų akademijoje. Daugiausiai įtraukti anksčiau neskelbti abiejų valstybių nacionalinių archyvų dokumentai. Greta komunistų politbiuro, įstatymų leidžiamosios valdžios, kariuomenės dokumentų rinkinyje yra pristatoma diplomatinio susirašinėjimo medžiaga, nors šiek tiek stebina Lietuvos komunistų partijos dokumentų stoka. Rinkinyje siūlomas temų spektras yra aktualus ir pakankamas, leidžiantis susidaryti gerą supratimą apie Lietuvos ir sovietinės Rusijos santykius Lietuvos aneksijos išvakarėse.

ENThe Non-Aggression Pact signed in 1939 between Germany under Hitler’s rule and the Soviet Union under Stalin’s rule and the secret protocols of this pact are one of the cornerstones of the European politics and history of the 20th century. Archival documents describing this event and its consequences have already been produced in several publications. Annihilation of the state of Poland and the beginning of World War II are obvious consequences of the above pact, however, the agreement between Russia and Germany also made a huge impact on the entire region, including the Baltic States. In 1940, the annexation of Lithuania, Latvia and Estonia was a direct outcome of the division of areas of influence between Germany and the Soviet Union. Material regarding relations between Lithuania and the Soviet Union during World War II, namely, from the annexation of the Klaipėda region by Germany in March 1939 to the annexation of Lithuania to the Soviet Union in August 1940, is accumulated in this collection of documents. The collection consists of 257 in part bilingual documents, collected by prominent Lithuanian and Russian historians, working in the Institute of Lithuanian History and the Russian Science Academy. The majority of the documents included are from state national archives that have not been published before. Aside from documents produced by the Politbiuro, the legislative power and the military, the collection provides material of diplomatic correspondence, however, a short supply of documents of the Lithuanian Communist Party is rather surprising. A range of topics presented in the collection are relevant and sufficient, giving a reader understanding about the relations between Lithuania and Soviet Russia on the eve of Lithuania’s annexation.

ISSN:
2166-4072
Related Publications:
Lietuva 1938-1939 m : neutraliteto iliuzijos / Algimantas Kasparavičius. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2010]. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26352
Updated:
2020-03-12 19:34:02
Metrics:
Views: 9
Export: