Проявление идей Западного культурного молодежного авангарда в субкультуре хиппи Литвы 1970 гг.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Проявление идей Западного культурного молодежного авангарда в субкультуре хиппи Литвы 1970 гг
Alternative Title:
Reflections of Western youth subculture ideas in the Lithuanian hippy subculture in the 1970s
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Judėjimai / Movements; Subkultūra / Subculture; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas hipių judėjimas Lietuvoje. Tyrimas pagrįstas Kauno jaunimo grupės „Kompanija“ analize, kuriai atlikti buvo pasitelktas žodinės istorijos, biografinis, grupės dokumentų, skirtingų sovietinio laikotarpio žiniasklaidos šaltinių duomenų analizės metodai. Straipsnio tikslas – atskleisti, kaip Lietuvoje plito Vakarų jaunimo kultūros avangardo idėjos bei, kaip jos buvo pritaikomos specifiniame kultūriniame sovietinės ideologijos kontekste. Pastebima, kad XX a. septintame dešimtmetyje tarp Lietuvos jaunimo, kaip ir tarp jaunimo Vakaruose, buvo akivaizdūs kultūros postmodernizmo bruožai (tarp kurių ryškiausi – kultūros individualizacija, asmenybės laisvė, individualus supančios aplinkos suvokimas). Nepaisant to, alternatyvius to meto Lietuvos judėjimus svarbu vertinti kaip reiškinį, kuris susiformavo sovietinės visuomenės viduje, todėl turėjo tam tikrų skirtumų nuo atitinkamų Vakarų judėjimų. To meto atitinkamų grupių kultūrinėms veikloms Lietuvoje paaiškinti gali būti naudojama „kultūrinės rezistencijos“ koncepcija. Publikacijoje pateikiami ir tam tikri biografiniai „Kompanijos“ narių biografiniai faktai, aptariami jų santykiai su šeimomis ir mokykla, aprašomas to meto Kaunas, kuriame XX amžiaus septintajame dešimtmetyje analizuojama grupė gyveno ir veikė. Daroma išvada, kad muzika, poezija, nauji komunikacijos būdai sąlygojo alternatyvios hipių „Kompanijos“ gyvensenos susikūrimą ir pasaulėžiūrą, o hipių subkultūrą galima laikyti vienu iš pirmųjų jaunimo kultūros Lietuvoje liberalizacijos ženklų.Reikšminiai žodžiai: Avangardas; Gyvenimo istorijos; Hipiai; Hipių subkultūra; Kaunas; Kultūrinis pasipriešinimas; Subkultūra; Subkultūrų studijos; Avangard; City of Kaunas; Cultural resistance; Hippies; Hippy; Hippy subculture; Kaunas; L ithuania; Life stories; Lithuania; Subculture; Subculture studies.

ENThe paper presents an analysis of hippy movement in Lithuania based on the investigation of Kaunas youth group called Company. Oral history, biographical method, analysis of group documents, and data from different mass media sources of the Soviet period are employed. Analysis is presented of how Lithuanian youth reflects Western models of hippy culture and how these ideas are realized in a specific cultural context of the Soviet ideology. The concept of cultural resistance is revealed via examples of various cultural activities of the group. The article reveals some biographical details of members of the Company group as well as the environment of the old town of Kaunas, where people from the analyzed group lived and acted in the 1960s. Their relationship with families and school is discussed. Furthermore, their ideas of fashion and self-expression are presented. Music, poetry and a new mode of communication determined the creation of alternative lifestyle and worldview of the Company subculture. It is suggested that the hippy subculture can be regarded as one of the first signs of liberalization of Lithuanian youth culture. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26249
Updated:
2016-06-22 11:13:52
Metrics:
Views: 18
Export: