Vaikų poreikių tenkinimas ir psichosocialinis prisitaikymas tėvams išvykus iš Lietuvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų poreikių tenkinimas ir psichosocialinis prisitaikymas tėvams išvykus iš Lietuvos
Alternative Title:
Satisfaction of children's needs and their psychosocial adjustment during the parental emigration from Lithuania
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2010, Nr. 2 (49), p. 83-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Emigracija, vaiko poreikiai, vaiko psichosocialinis prisitaikymas; Vaiko poreikiai; Vaiko psichosocialinis prisitaikymas; Vaiko psichsocialinis prisitaikymas; Child's need; Children; Emigration; Emigration, child needs, psychosocial adaptation of children; Needs; Psychosocial adaptation of children; Psychosocial adjustment.
Keywords:
LT
Emigracija / Emigration; Sveikata / Health; Vaikai / Children; Vaiko poreikiai; Vaiko psichosocialinis prisitaikymas; Vaiko psichsocialinis prisitaikymas.
EN
Needs; Psychosocial adjustment.
Summary / Abstract:

LTSiekiant įvertinti vaikų poreikių tenkinimą ir psichosocialinį prisitaikymą tėvams išvykus iš Lietuvos, buvo apklausta 220 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, kurių vadovaujamose klasėse mokėsi bent vienas vaikas, kurio tėvai buvo laikinai išvykę dirbti į užsienį. Duomenys analizuoti atsižvelgiant į vaikų amžių, lytį, tėvų išvykimo trukmę. Tyrimas atskleidė, kad mokytojų požiūriu, tėvų išvykimas neturėjo įtakos daugeliui vaikų tenkinant savo fizinius ir socialinius poreikius. Neigiamos įtakos tėvų išvykimas, anot mokytojų, turėjo 9,6 proc. vaikų, jiems tenkinant fizinius poreikius, ir 16,8 proc. vaikų, tenkinant socialinius poreikius. Vertindami tėvų išvykimo įtaką vaikų pažangumui mokykloje, mokytojai nurodė, kad 50,2 proc. vaikų pažangumui tėvų išvykimas įtakos neturėjo. 23,1 proc. vaikų pažangumas mokykloje, tėvams išvykus, pablogėjo. Vertindami vaikų mokymosi motyvacijos pokyčius, išvykus jų tėvams, pedagogai nurodė, kad didžiosios dalies vaikų motyvacija mokytis nepakito. 19,5 proc. mokinių, kurių tėvai išvykę, mokymosi motyvacija sumažėjo. Kalbėdami apie didžiąją dalį mokinių, mokytojai neigiamų elgesio ir emocijų pokyčių nenurodė, tačiau kai kurių vaikų savijauta ir elgesys, išvykus tėvams, pasikeitė. Mokiniams labiau būdingi kai kurie elgesio ir emocijų sunkumai, kai tėvų išvykimo trukmė yra ilgesnė nei 3 metai, palyginti su trumpesniais išvykimo laikotarpiais. Svarbiausios mokytojų nurodomos prevencinės priemonės, galinčios sušvelninti tėvų emigracijos įtaką vaikams prisitaikyti, apima įvairias sritis ir atspindi prevencijos krypčių kompleksiškumo poreikį.

ENIn order to evaluate the satisfaction of children’s needs and their psychological adjustment during parental emigration from Lithuania, 220 teachers of schools of general education were interviewed. These teachers had classes with at least one child, whose parents had temporarily left to work abroad. The data were analysed with regard to the age of children, their gender and the duration of their parents’ leave. The study revealed that teachers believe that for most children parents’ absence did not influence the satisfaction of their physical and social needs. According to the teachers, negative effect of parent absence was experienced by 9.6% of children with regard to the satisfaction of their physical needs and by 16.8% of children in regard to the satisfaction of their social needs. When evaluating the impact of parents’ leave on children’s progress at school, teachers indicated that parents’ leave did not have any impact on the progress of 50.2% of children. 23.1% of children’s progress at school deteriorated after their parents left. According to teachers, no changes in the motivation of the majority of children after the leave of their parents were observed. The motivation of 19.5 children, whose parents had left, decreased. Teachers did not observe any negative changes in behaviour and emotions of the majority of children, whose parents had left, however, the behaviour of some children changed after their parents left. The results revealed that behavioural and emotional problems were more evident when the duration of emigration was longer than 3 years. The main preventive measures indicated by teachers, which may mitigate the impact of parents’ emigration on children, cover various fields and reflect the need for the complexity of directions of prevention.

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26244
Updated:
2021-02-24 12:43:03
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: