Kalbų interferencija kaip rašomosios kalbos sutrikimų veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbų interferencija kaip rašomosios kalbos sutrikimų veiksnys
Alternative Title:
Interference of languages as a factor for written language disorders
In the Journal:
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Kalbų kontaktai / Language contacts; Sutrikimai / Disorders; Šnekamoji kalba / Spoken language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išnagrinėti, kokią įtaką rašomosios kalbos sutrikimams daro nepalanki kalbinė aplinka kai kuriuose Lietuvos rajonuose, ypač Vilniaus krašte. Tyrime siekiama išanalizuoti literatūros duomenis apie disgrafijos simptomatiką, įsigilinti į įvairius veiksnius ir aplinkybes, darančias įtaką kitakalbių vaikų lietuvių kalbų mokėjimui. Darbe atliktas rašomosios kalbos tyrimas, išanalizuoti rezultatai ir nustatytas kitakalbių moksleivių rašomosios kalbos mokėjimo lygis, kuris palyginamas su Šakių rajono moksleivių rašymo kokybe. Taip pat bandoma nustatyti, kaip sumažinti kalbų interferenciją logopedinėmis pratybomis įdiegus į vaikų sąmonę kelių kalbų panašumus ir skirtumus rašomojoje kalboje, pateikti rekomendacijas. Tyrimas parodė, kad lietuvišką mokyklą lankančių moksleivių iš kitakalbių ar dvikalbių šeimų šnekamojoje bei rašomojoje kalboje pasireiškia fonetinė-fonologinė, gramatinė, leksinė-semantinė ir sintaksinė interferencijos. Ligi šiol rašyta apie bendravimo, kalbos gramatinio pagrindo formavimo dalykus, o fonetikai, tarčiai ir ypač rašybai beveik neskiriama dėmesio. Tuo tarpu garsų tarimas yra labai reikšmingas formuojant gramatiškai taisyklingą rašomąją kalbą.Reikšminiai žodžiai: Kalbų interferencija; Rašomoji kalba; Šnekamoji kalba; Dvikalbystė; Kalbos sutrikimai; Language interference; Written language; Spoken language; Bilingualism; Language disorders.

ENThe article is aimed at analysing the influence of an unfavourable linguistic environment in some Lithuanian districts, particularly the Vilnius region, on written language disorders. The purpose of the study is to analyse literary data on the signs of dysgraphia, various factors and circumstances influencing the Lithuanian language knowledge of children speaking other languages. The study includes an analysis of written language and its results, and indicates the level of written language knowledge of schoolchildren speaking other languages, which is compared with that of schoolchildren in the Šakiai district. It also attempts to ascertain how the interference of languages could be reduced by implanting the similarities and differences of several languages in writing into children’s consciousness with the help of speech therapy, and provide recommendations. According to the study, phonetic-phonological, grammatical, lexical-semantic and syntactic interference is observed in spoken and written language of schoolchildren from foreign or bilingual families who attend Lithuanian schools. Previous studies focused on communication and the grammatical basis of a language, with little attention given to phonetics, pronunciation and particularly spelling. Meanwhile, the pronunciation of sounds is very important for grammatically correct written language.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Lietuvių bendrinės kalbos fonetika / Antanas Pakerys. Vilnius : Enciklopedija, 2003. 241 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2617
Updated:
2018-12-17 11:36:38
Metrics:
Views: 86    Downloads: 16
Export: