Racionalumo ir teisingumo trintis Johno Rawlso "Teisingumo teorijoje"

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėRacionalumo ir teisingumo trintis Johno Rawlso "Teisingumo teorijoje"
Kita antraštėFriction between rationality and justice in John Rawls's "A Theory of Justice"
AutoriaiVasiliauskaitė, Nida
LeidinyjePolitologija . 2005, Nr. 4 (40), p. 53-78
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTGeometrinė teisingumo teorija; Racionalumas; Moralumas; Racionalaus pasirinkimo teorija
ENJohn Rawls; Theory of justice more geometrico; Rationality; Morality; Rational choice theory
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojama Johno Rawlso „moralinės geometrijos“ idėja ir parodoma, kad Rawlso siekis racionalaus pasirinkimo teorijos priemonėmis sukurti universalią teisingumo teoriją yra nenuoseklus, kadangi nesuderinamas su kitomis pamatinėmis „Teisingumo teorijos“ prielaidomis: kantiškąja teisingumo kaip kategorinio imperatyvo samprata, pastangomis išlaikyti „teisingumo“ ir „racionalumo“ sąvokų loginį savarankiškumą, kontraktarizmu ir pretenzijomis į nešališkumą, formalumą bei universalumą. Kartu atskleidžiamas garsiojo „nežinojimo uždangos“ mintinio eksperimento problemiškumas (jis yra arba nereikalingas, arba neįmanomas). [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the idea of John Rawls's "moral geometry" and shows that Rawls's objective to create a universal justice theory with the help of a rational choice theory is inconsistent, because it is not compatible with other fundamental postulates of "Justice Theory". The Kant justice as a categorical imperative concept, the efforts to maintain logical independence of the concepts of "justice" and "rationality", the contractarism and pretence to impartiality, formality, and universality. At the same time, it reveals the problem of mental experiment of the famous "unknown curtain" (it is either unnecessary or impossible).

ISSN1392-1681, 2424-6034
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2608
Atnaujinta2018-12-17 11:36:36
Metrika Peržiūros: 4    Atsisiuntimai: 3