Racionalumo ir teisingumo trintis Johno Rawlso "Teisingumo teorijoje"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Racionalumo ir teisingumo trintis Johno Rawlso "Teisingumo teorijoje"
Alternative Title:
Friction between rationality and justice in John Rawls's "A Theory of Justice"
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 4 (40), p. 53-78
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Johno Rawlso „moralinės geometrijos“ idėja ir parodoma, kad Rawlso siekis racionalaus pasirinkimo teorijos priemonėmis sukurti universalią teisingumo teoriją yra nenuoseklus, kadangi nesuderinamas su kitomis pamatinėmis „Teisingumo teorijos“ prielaidomis: kantiškąja teisingumo kaip kategorinio imperatyvo samprata, pastangomis išlaikyti „teisingumo“ ir „racionalumo“ sąvokų loginį savarankiškumą, kontraktarizmu ir pretenzijomis į nešališkumą, formalumą bei universalumą. Kartu atskleidžiamas garsiojo „nežinojimo uždangos“ mintinio eksperimento problemiškumas (jis yra arba nereikalingas, arba neįmanomas). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Geometrinė teisingumo teorija; Racionalumas; Moralumas; Racionalaus pasirinkimo teorija; John Rawls; Theory of justice more geometrico; Rationality; Morality; Rational choice theory.

ENThe article analyzes the idea of John Rawls's "moral geometry" and shows that Rawls's objective to create a universal justice theory with the help of a rational choice theory is inconsistent, because it is not compatible with other fundamental postulates of "Justice Theory". The Kant justice as a categorical imperative concept, the efforts to maintain logical independence of the concepts of "justice" and "rationality", the contractarism and pretence to impartiality, formality, and universality. At the same time, it reveals the problem of mental experiment of the famous "unknown curtain" (it is either unnecessary or impossible).

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2608
Updated:
2018-12-17 11:36:36
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: