Lietuvos intelektualų elitas lemtingų politinių lūžių metais (1940-1945)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos intelektualų elitas lemtingų politinių lūžių metais (1940-1945)
Alternative Title:
Lithuania's intellectual elite in yhe years of decisive political turning points (1940-1945)
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 499-504
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPranešime siekiama išryškinti skirtingą intelektualų grupių reakciją į 1940 m. Lietuvą okupavusias okupacijas ir paneigti kartais pasitaikančius teiginius apie kone visuotinį Lietuvos elito kolaboravimą su sovietiniais okupantais 1940 – 1941 m. Labiau diferencijuotas žvilgsnis į šią problemą atskleidžia akivaizdžią tendenciją, jog katalikiškų pažiūrų intelektualai turėjo daug mažiau iliuzijų okupacinio rėžimo atžvilgiu. Dalis jų pasitraukė į Vokietiją, o likusieji arba visiškai nedalyvavo viešajame gyvenime, arba įsitraukė į pogrindinę veiklą, arba buvo represuoto. Taip aktyviai talkinusių okupantams, be prokomunistinių pažiūrų inteligentų, daugiausia buvo liberalių pažiūrų intelektualai, dar nepriklausomybės metais patekę į sovietų politinę bei kultūrinę įtaką. Katalikų intelektualai aktyviau dalyvavo ir antinacinės rezistencijos veikloje, nes susikompromitavę pirmuoju sovietmečiu intelektualai, baimindamiesi represijų, vengė pogrindinės veiklos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intelektualai; Inteligentija; Sovietinė okupacija; Kolaboravimas; Intellectuals; Intelligentsia; Soviet occupation; Collaboration.

ENThe report seeks to throw light on a different response of the groups of intellectuals to the occupations of Lithuania in 1940 and to deny statements that sometimes are made about almost universal collaboration of the Lithuanian elite with the soviet invaders in 1940 – 1941. A more differentiated glance at this problem reveals an obvious tendency that the intellectuals of Catholic orientation had fewer illusions with respect to the occupation regime. Some of them withdrew to Germany; those who remained either did not participate in public life at all or became engaged in an underground activity, or were repressed. Among the intellectuals of pro-communist orientation who actively assisted the invaders there were mainly intellectuals of liberal views who had got under a political and cultural influence of the soviets still in the years of independence. Catholic intellectuals took an active part in anti-Nazi resistance activity because the intellectuals who became compromised during the first soviet years fearing repressions avoided underground activities.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Filosofija ir marksizmo-leninizmo diegimas Lietuvos aukštosiose mokyklose 1944-1947 metais / Laurynas Peluritis. Lietuvos istorijos studijos 2021, t. 47, p. 62-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2592
Updated:
2018-12-17 11:36:34
Metrics:
Views: 36    Downloads: 14
Export: