Specyfika regionalna w ksztalceniu nauczycieli polonistów na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Specyfika regionalna w ksztalceniu nauczycieli polonistów na Litwie
Alternative Title:
  • Regioninė specifika Lietuvos mokytojų polonistų ugdymo procese
  • Regional peculiarities of the education of the Polish language teachers in Lithuania
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Vilniaus pedagoginio universiteto Lenkų filologijos katedros pastarojo dešimtmečio veikla tiriant regioninę specifiką, t.y. kaupiant ir gilinant žinias apie Vilniaus krašto lenkų kalbą, literatūrą, kultūrą. Kaip pavyzdžiai, pateikiamos darbuotojų ir studentų daktaro ir magistro darbų temos, kreipiamas dėmesys į studijų (ypač magistro) programų dalykus, skirtus regioninei tapatybei pažinti ir tirti, taip pat aptariamas katedros dalyvavimas mokymo įstaigų ir kitokiuose simpoziumuose, skirtuose šiai problematikai. Svarbiausia straipsnyje keliama mintis tokia: regioninės specifikos analizė neturėtų prarasti aktualumo susivienijusioje Europoje, juo labiau kad kaip tik regioninė kultūra neretai įkūnija tai, kas vertingiausia ir universaliausia. [Iš leidinio]

ENThe article gives an overview of the research and didactical pursuits of the Department of Polish Philology in Vilnius Pedagogical University of the last decade. These pursuits have been directed onto the research of the regional peculiarities of the language, literature and culture of the Vilnius region. This is illustrated by giving examples of the titles of the doctoral theses and course works of the university's staff and students, as well as the academic subjects, especially for MA degree that help to study and learn about the regional identity, and participation of the department in the inner and outer symposia on the mentioned topic. The article suggests the idea that the analysis of the regional theme should not loose its topicality in the united Europe, especially because it is through the regional that something that is most valuable and universal surfaces. [From the publication]

ISBN:
9955-20-046-4
Related Publications:
Polonistyka na Litwie po drugiej wojnie światowej / Irena Masojć. Acta Baltico-Slavica. 2011, Nr. 35, p. 189-202.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2591
Updated:
2013-04-28 15:41:23
Metrics:
Views: 17
Export: