Neįgaliųjų socialinės integracijos teisinis reglamentavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Neįgaliųjų socialinės integracijos teisinis reglamentavimas
In the Journal:
Socialinis ugdymas . 2010, Nr. 11 (22), p. 18-26, 107-115 (anglų kalba)
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Neįgalusis; Socialinė integracija; Sutrikusio intelekto asmenys; Teisinis reglamentavimas
EN
Disabled person; Individuals with intellectual disability; Legal regulation; People with disabilities; Social integration
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinės integracijos samprata, esmė, apžvelgiama, kaip keitėsi požiūris į neįgaliuosius, atskleidžiami neįgaliųjų socialinės integracijos aspektai ir perspektyvos. Išsamiai analizuojama neįgaliųjų socialinę integraciją, reglamentuojanti teisinė bazė, aptariamos su nagrinėjama tema susijusios programos: Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programa, Nacionalinė antidiskriminacinė 2006-2008 metų programa bei Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2004), pateikiama lyginamoji ankstesnio ir naujai išleisto įstatymo analizė. Išskiriami neįgaliųjų socialinės integracijos agentai. Aptariami kiti sėkmingos socialinės integracijos veiksniai: integracija į darbo rinką, meninė (kūrybinė) ir sportinė veikla. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the conception o f social integration and its essence. The evolution o f the attitude to the disabled is reviewed and aspects and perspectives o f social integration o f the disabled are revealed. A thorough analysis of the legal base regulating social integration o f the disabled is presented and the programmes related to the topic are discussed. National Programme of the Integration of the Disabled into the Society for 2003- 2012, National Antidiscrimination Program 2006-2008 and Law on Social Integration o f the Disabled (2004) are analysed and the comparative analysis of the previous and newly adopted laws is presented. The article highlights the agents of social integration of the disabled. The authors discuss other factors of successful social integration: integration to the labour market, artistic (creative) and sport activities. [From the publication]

ISSN:
1392-9569, 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25467
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 32    Downloads: 19
Export: