Seinų ir Suvalkų valsčių lietuviškų formų gyvenamųjų vietų vardai : darybos ir kilmės bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seinų ir Suvalkų valsčių lietuviškų formų gyvenamųjų vietų vardai: darybos ir kilmės bruožai
Alternative Title:
Places of Residence of Lithuanian Forms in the Rural Districts of Sejny and Suwalki (Characteristics of Formation and Origin)
Keywords:
LT
Vietovardžiai / Toponyms.
EN
Lithuanian place-names; Neighbourhood of Seinai and Suvalkai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje darybiniu požiūriu aptarta apie pusantro šimto Lenkijos Seinų ir Suvalkų apylinkių lietuviškų formų oikonimų. Vyraujantys šio ploto jų darybos būdai – pluralia tantum formos bei priesaginė daryba. Pluralia tantum formos – tai oikonimai, daugiausia padaryti iš įvairių asmenvardžių (pavardžių, vardų) daugiskaitos. Jie sudaro apie 30% visų čia aptartų oikonimų. Priesagų vedinių produktyviausi yra su -išk- (-iškė, -iškės, -iškis, -iškiai) priesagomis; su jomis sudaryta ~40% visų priesaginių vedinių, daugiausia iš asmenvardžių. Kitos darybinės priesagos -ėnai, -inė, -ija, -uočiai darumu nepasižymi, nedaug tėra vedinių ir su šiai teritorijai charakteringa -inyk- priesaga. Su slaviškomis priesagomis -ava, -avas, -auka, -sk-, -ušk- vedinių fiksuota ~32%. Nebūdingi šios teritorijos oikonimijos dūriniai – jų fiksuota tik 8-ni, tai sudaro ~5% visų čia aptariamų oikonimų. Šioje teritorijoje daugiausia fiksuota asmenvardinės kilmės oikonimų – ~52%, perpus mažiau yra apeliatyvinių – ~26%, hidroniminėms leksemoms tenka ~11%; visi likę oikonimai – neaiškūs. Su slaviškomis leksemomis sudaryta ~18% Seinų ir Suvalkų apylinkių oikonimų. [Iš leidinio]

ENThe article discusses approximately 150 oikonyms of the Polish Sejny and Suwalki districts that bear Lithuanian forms. The prevailing ways of formation in the area are pluralia tantum forms and suffixal formation. Pluralia tantum forms are oikonyms derived mostly from the plural form of various personal names (surnames and names). They account for about 30% of all the oikonyms discussed. The most productive suffixal derivatives are those made with the prefixes -išk- (-iškė, -iškės, -iškis, -iškiai); they account for ~40% of all prefixal derivatives mainly derived from personal names. Other formational suffixes -ėnai, -inė, -ija, -uočiai do not stand out in terms of productivity; the derivatives of the suffix -inyk-, characteristic to the territory, are rather few as well. The derivatives employing Slavonic suffixes -ava, -avas, -auka, -sk-, -ušk- account for ~32%. Compound oikonyms are not common – only 8 have been registered, which makes ~5% of all the oikonyms discussed. The most frequent oikonyms identified in the territory are of the origin of personal names - ~52%, appellative ones are twice as few - ~26%, hydronymic lexemes make ~11%; the rest of the oikonyms are undefined. ~18% of the oikonyms in Seinai and Suvalkai surroundings are derived of Slavonic lexemes.

ISBN:
9788374310673
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2546
Updated:
2013-04-28 15:40:56
Metrics:
Views: 18
Export: