J. Tumo-Vaižganto kultūrinių ir literatūrinių nuostatų recepcija žurnale "Akademikas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Tumo-Vaižganto kultūrinių ir literatūrinių nuostatų recepcija žurnale "Akademikas"
Alternative Title:
Reviw of the cultural and literary provisions of Vaižgantas’ creative work in the journal "Akademikas"
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 1, p. 48-62
Keywords:
LT
Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTXIX–XX a. sandūros kultūrinis palikimas, jo tautinės aspiracijos nagrinėtos ir žurnale „Akademikas“. Minėtame leidinyje vyravo Lietuvos istorijos temos, kultūros veikėjų pasaulėžiūros analizė, iš dalies literatūros istorijos klausimai. Istorija rodo, kad kultūrinis palikimas dabartį veikia aktyviai, įsipina į dabarties žmonių gyvenimą ir tam tikru mastu sąlygoja ateities pasiekimus. Išsamiau panagrinėti „Akademike“ iškeltų estetinių, etinių, istorinių, literatūrinių, sociologinių klausimų, suformuluotų gausaus darbuotojų būrio, šiame straipsnyje nėra galimybių. Per tautininkų ideologiją suvokta Lietuvos istorinė ir kultūrinė padėtis reikalavo įvairių ankstesnių laikotarpių analizės pabrėžiant besiformuojančias filosofines, literatūrines sroves, kryptis, koncepcijas, nustatant kai kurių rašytojų pozityvią vietą visuomeniniame gyvenime. Todėl visiškai suprantama, kodėl „Akademikas“ ženklų dėmesį skyrė tautinės sąmonės galiūnui, įvairiapusei, tolerantiškai asmenybei (visuomenininkui, publicistui, pamokslininkui, etnologui, redaktoriui) – J. Tumui-Vaižgantui. Pateikta analizė yra bandymas įvertinti Vaižganto kūrybos, kultūrinės veiklos, pasaulėžiūros recepciją žurnale „Akademikas“, remiantis platesne periodika nustatyti jo vietą literatūros procese. Iš pradžių aptariamos rašytojo etinės pažiūros yra siejamos su tomis istorinėmis-kultūrinėmis sąlygomis, kuriose jos formavosi. Kita vertus, nagrinėjamos problematikos pasirinkimą lėmė Vaižganto vertybinė orientacija, intuityvi gyvenimo samprata. Antroje dalyje siekiama išryškinti estetines rašytojo literatūrinių pažiūrų gaires. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Akademikas" (žurnalas); Kultūrinės nuostatos; Literatūrinės nuostatos; Recepcija; Literatūrinės tradicijos plėtra.

ENThe object of this paper is to introduce the cultural and literary provisions of Vaižgantas‘ creative work reflected in Lithuanian periodicals of the interwar period. The paper consists of the introduction and two parts, the first one discussing the conception of ethics by Vaižgantas and the most important statement, and the second part estimates the influence of the different trends of philosophy on the writer’s world outlook. Methods: analysis and comparison of the articles about Vaižgantas published in the journal Akademikas and other publications. Analysis of critical literature enables to summarize that 1) Vaižgantas’ conception of ethics discloses a constant value judgement and the contemplation of the positive society; 2) the writer propagated ethnic criteria of aesthetic-artistic values; 3) good and evil have been depicted by metaphysical and social implications (horizontal and vertical levels correspond to them in the creative work.). [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2518
Updated:
2020-03-05 19:29:50
Metrics:
Views: 43    Downloads: 7
Export: