Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje : (remiantis kompaktine plokštele "Lietuvių tarmės. I dalis")

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje: (remiantis kompaktine plokštele "Lietuvių tarmės. I dalis")
Alternative Title:
Names of farmstead buildings in the dialect of Northern Panevėžiškiai, Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyvenamojo būsto pavadinimai; Lietuvių tarmės; Rytų aukštaičiai panevėžiškiai; Sodybų statinių pavadinimai; Tarmių leksika; Šiaurės panevėžiškių tarmė; Ūkinių pastatų pavadinimai; Eastern Highlanders panevėžiškiai, the names of the housing, the names of the farm buildings, dialect vocabulary; Lithuanian dialects; The dialect of northern panevėžiškiai; The names of farmstead buildings.
Keywords:
LT
Gyvenamojo būsto pavadinimai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Sodybų statinių pavadinimai; Šiaurės panevėžiškių tarmė; Ūkinių pastatų pavadinimai; Latvių kalba / Latvian language.
EN
dialect of northern panevėžiškiai; Lithuanian dialects; names of farmstead buildings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami sodybų statinių pavadinimai šiaurės panevėžiškių tarmėje remiantis kompaktinės plokštelės „Lietuvių tarmės. I dalis” (2002) duomenimis. Kompaktinėje plokštelėje kiekvienam statinio pavadinimui iliustruoti parinktas pakankamas pavyzdžių skaičius iš įvairių Lietuvos vietų, todėl gerai atspindima kiekvieno pavadinimo paplitimo geografija. Vyresniosios kartos šiaurės panevėžiškiams yra žinomi visi kompaktinėje plokštelėje aptariami statinių pavadinimai. Dauguma iš jų (76%) turi arba gali turėti norminius lietuvių bendrinės kalbos pavadinimus; 24% pavadinimų yra nenorminiai, tačiau žinomi ir kitose Lietuvos vietose ar kaimyninėje Latvijoje. Iš specifinių, tik šiaurės panevėžiškiams būdingų pavadinimų, galima paminėti „pūnia, pūnis”, peludės reikšme vartojamus tik šiaurės panevėžiškių plote, „laitas” – aslos ir grendymo reikšmėmis (šis pavadinimas dar yra vartojamas apie Rokiškį), taip pat tik minėtame plote daržinės reikšme užfiksuoti diendaržinės, šieno daržinės pavadinimai. Šiaurinei Lietuvos daliai būdingas tvarto pavadinimas kūtė / kūtis ar kaimo pavadinimas sodžius / sodžis / sodžys turi atitikmenų ir latvių kalboje ar jos tarmėse. Kaip rodo dialektologinių ekspedicijų metu surinkta medžiaga jaunosios ir viduriniosios šiaurės panevėžiškių kartos sodybų statinių žodynas yra gerokai skurdesnis. Nykstant statiniams ūkiuose, taip pat dėl bendrinės kalbos įtakos retai vartojami (arba visai nebevartojami) nenorminiai sodybų statinių pavadinimai: laitas, gryčia, pūnia, pūnis, sodžius, juos keičia bendrinės kalbos žodžiai: grindys, namas, kaimas.

ENThe vocabulary of various farmstead buildings includes over 120 words. The article analyses 47 words in the dialect of Northern Panevėžiškiai, Lithuania, used to name various farmstead buildings. The words recorded and discussed in the CD are familiar to the senior generation living in the region. However, the material collected during dialectological expeditions demonstrates a considerably poorer lexicon of the junior and middle generations. As some farmstead buildings have stopped existing and also because of the influence of the standard language, substandard names of farmstead buildings are becoming rare in (or even disappear from) the speech. [From the publication]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25162
Updated:
2013-06-19 17:07:07
Metrics:
Views: 13
Export: