"Galas" во фразеологизмах литовского языка

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Galas" во фразеологизмах литовского языка
Alternative Title:
"Galas" in the phraseologisms of the Lithuanian language
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Derivacija; Etimologija; Frazeologizmai; Frazeologizmas; Lyginamasis metodas; Semantika; Velnias; Žodžių daryba; Comparative method; Derivation; Devil; Etymology; Etymology, derivation; Phraseologisms; Semantics.
Keywords:
LT
Derivacija; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Lyginamasis metodas; Semantika / Semantics; Velnias; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Comparative method; Devil; Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas žodis „galas“ lietuvių kalbos frazeologizmuose. Pabrėžiama, kad esama įvairių frazeologizmų apibrėžimų. Autorius teigia, kad tyrinėdamas lietuvių kalbos frazeologizmus jis gilinsis į jų sudarančių narių semantiką. Palyginus žodžio „galas‘ aiškinimus žodynuose, konstatuojama, kad kaip viena perkeltinių reikšmių ten nurodoma “ negerovė, nelabasis“. Atliktas išsamus semantinis frazeologizmų gretinimas atskleidžia, kad „galas“ reiškia tą patį kaip ir „velnias“, „bala“ (pelkė, velnių gyvenamoji vieta). Taip pat pasirodo, kad žodis „galas“ analizuotuose frazeologizmuose nieko bendra neturi su reikšme „pabaiga“ ir apibrėžiamas kaip dabartinės lietuvių kalbos žodis, neturintis kažkokios atskiros reikšmės, nepriklausomos nuo jo reikšmės frazeologizmuose. Tokia situacija, autoriaus nuomone, daro būtiną semantinę rekonstrukciją, kurią atlikti leidžia etimologinė ir žodžių darybos analizė. Šioji analizė parodo, kad žodis „galas“ priklauso pirminiam semantiniam laukui „gelti, pjauti“ ir tai leidžia semantine kryptimi „geliantis, pjaunantis“ – „užmušantis, mirtį nešantis“ jį susieti su „velnio“ semantika. Iš to daroma išvada, kad daiktavardį „galas/galai“, išlikusį lietuviškuose frazeologizmuose, galima apibrėžti arba kaip 1) mitologinę būtybę, sinonimišką ar giminišką velniui, arba 2) reiškiančią grėsmę gyvenimui, kaip mirtį ir anapusinį pasaulį. Autorus teigia, kad akivaizdu, jog lietuvių kalbos istorijos tėkmėje šis žodis buvo nustelbtas archainio tos pačios šaknies homonimo „galas“.

ENA considerable part of the examples with the substantive galas (sg.)/galai (pi.) in the phraseologisms of the Lithuanian language does not show the meaning "end". The comparison of the structures with galas/galai parallel to the structures with Lith. velnias/velniai "devil" and bala "marsh" and the etymological, derivational and semantical analysis of the root Bait. *gel- (< ie. *gwelH-) "to sting" leads to the conclusion that the substantive (Nomen Agentis) galas/galai (< "killing" < "stinging") (differently from the archaic homonym (Nomen Instrumenti) Lith. galas "end" < "sharp, stinging (end)") represents the ancient (not preserved in the modern Lithuanian language) meaning synonimie to "devil" or expressing "the unknown to the present ethnoculture mythological being dangerous to life or related to death and another world". The formation of such meaning could reach the times before the separation of the common Baltic linguistic unity due to the parallels represented in all three Baltic languages. [text from author]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25158
Updated:
2020-02-27 09:44:40
Metrics:
Views: 18
Export: