Menų sintezės idėja XX a. pradžios lietuvių literatūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Menų sintezės idėja XX a. pradžios lietuvių literatūroje
Alternative Title:
Idea of art synthesis in Lithuanian literature in the beginning of the 20th century
In the Book:
Literatūros ir kitų menų sąveika / parengė Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 148-157
Keywords:
LT
Menų sintezė; Muzika / Music; Poetinė proza; Simboliai; Vizijos.
Summary / Abstract:

LTXX a. pradžios lietuvių rašytojams nebuvo svetima menų sintezės idėja, kurią jie priėmė kaip galimybę atnaujinti žodžio kūrybą, suteikti jai naujų spalvų ir skambesio. Lietuvių literatūros modernėjimo procesas yra neatsiejamas nuo šių ieškojimų. Daugiausia naujų kūrybinių impulsų lietuvių rašytojams S. Čiurlionienei-Kymantaitei, V. Krėvei, O. Pleirytei-Puidienei, B. Sruogai, I. Šeiniui suteikė M.K. Čiurlionio kūryba. Ypač savitu menų sintezės pavyzdžiu būtų galėjęs būti bendras M.K. Čiurlionio ir S. Čiurlionienės-Kymantaitės kūrinys – opera „Jūratė“. Nors projektas liko neįgyvendintas, jau pats sumanymas rodo, jog Lietuvoje kaip ir kitur Europoje brendo naujas meninis mąstymas. Buvo siekiama įsiklausyti į įvairias menines patirtis: muzikos, dailės. To meto poetinėje prozoje atsikartoja muzikinių kūrinių forma, paveikslų vaizdiniai: ypač šios tendencijos raiškios I. Šeiniaus „Marių dainoje“, kurią galima laikyti kūrybiška M.K. Čiurlionio „Jūros sonatos“ parafraze. Atskleistos sąsajos neretai padeda geriau suvokti to meto bendrakultūrinį kontekstą, atpažinti kūrybos šaltinius: M.K. Čiurlionį ir V. Krėvę suartina jų įsiklausymas į kultūrinį tautos paveldą, S. Čiurlionienės-Kymantaitės kūryboje galima įžvelgti tą pačią meninę laikyseną (gamtos antropomorfizacija). Įvairiopa paties M.K. Čiurlionio kūryba yra kuo tikriausias menų dialogo paliudijimas: jo darbuose menai susilieja į viena, atsikartoja vienas kitame. [Iš leidinio]

ENThis article studies the links between literature and art focusing on the influence of art, especially visual, upon poetic prose. The imprint of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’ paintings is clearly felt in many works written in the first decades of the 20th century, for example, in the poetic prose by Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė, Vincas Krėvė, Ona Pleirytė-Puidienė, Balys Sruoga and Ignas Šeinius. These young writers while absorbing the experience of visual art tried to find the new forms of literary creation. The sense of art synthesis is a main feature of Čiurlionis’ works. He presented one of the most interesting possibilities to adapt the principles of visual art and music to literature. Čiurlionis using visual and musical experience creates refined metaphors or symbols, which originate from his painting, and the new form, which derives from his music. Thus, the idea of art synthesis was very important in the beginning of the 20th century as an inspiration to create original works breaking the traditional canons of literature.

Related Publications:
Muzika Igno Šeiniaus kūryboje: keli akordai / Giedrė Ivanova. Colloquia. 2022, 49, p. 32-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2498
Updated:
2014-02-23 20:36:54
Metrics:
Views: 21
Export: