The Phenomenon of financial bubbles : the case study of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Phenomenon of financial bubbles: the case study of Lithuania
Alternative Title:
Finansinių burbulų fenomenas: Lietuvos atvejo analizė
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2009, t. 3, Nr. 1, p. 79-87
Keywords:
LT
Ekonominė krizė; Finansai; Finansiniai burbulai; Finansų rinkos.
EN
Economic crisis; Finance; Financial bubbles; Financial markets; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTFinansinių burbulų fenomenas rinkoje nėra naujas: pirmasis plačiai žinomas burbulo atvejis siekia 17 a. Straipsnio tyrimas skirtas finansinių burbulų, jų formavimosi ir pasekmių bei Lietuvos finansinių burbulų atvejo analizei. 1985–2008 m. laikotarpiu skirtingose pasaulio valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje susiformavę bei „sprogę“ įvairūs kredito ir nekilnojamojo turto burbulai turėjo be galo ryškią įtaką nūdienos ekonominei krizei ir jos mastui. Lietuvoje komerciniai ir investiciniai bankai sukūrė modernius finansavimo instrumentus, kurie įgalino juos suteikti paskolas net ir žemo mokumo vartotojams. Tai buvo viena iš lemtingų klaidų: žmonės pradėjo intensyviai pirkti nekilnojamąjį turtą, neįvertinę savo finansinių galimybių. Galima pažymėti, kad Baltijos šalių nekilnojamojo turto burbulo sprogimą ir ženklų rinkos nuosmukį iš dalies sustiprino bei pagreitino prastėjančios ekonominės sąlygos Europoje, vidaus makro- ir mikroekonominės politikos klaidos. Darytina išvada, jog finansiniai burbulai gali susiformuoti bet kurioje rinkoje (nekilnojamojo turto, prekių, finansinių instrumentų ir kt.), ir dažniausiai šių burbulų „sprogimas“ sukelia ekonomines krizes, kurios destruktyviai veikia socio-ekonominę aplinką ne tik nacionaliniu, bet ir globaliu mastu. Taigi finansinių burbulų atsiradimo ir vystymosi prielaidos turėtų būti tiriamos bei kontroliuojamos, siekiant išvengti galimų pasekmių, iškreipiančių rinkos sąlygas.

ENThe phenomenon of financial bubbles is not a recent one in the market: the first well-known case of financial bubbles happened in the middle of the 17th c. The study in the article is dedicated to the analysis of financial bubbles, their formation and consequences and the case study of financial bubbles in Lithuania. Various credit and real estate financial bubbles that occurred and “burst” in 1985–2008 in various countries of the world, including Lithuania, had a great impact on the current economic crisis and its scope. In Lithuania, commercial and investment banks developed modern instruments of financing, which enabled them to grand loans even to consumers with low credit ability. This was one of the fatal mistakes: people started massively buying real property without having properly evaluated their financial abilities. It could be noted that the burst of the real estate bubble of the Baltic States and a significant recession in the market partially enhanced and accelerated the deteriorating economic conditions in Europe and mistakes in domestic macro and micro economic politics. It should be concluded that financial bubbles can emerge in any market (real property, financial instruments, etc.), and usually, the burst of these bubbles causes economic crises, which destructively influence the socio-economic environment at the national as well as the global scale. Therefore, the premises of the occurrence and development of financial bubbles should be analysed and controlled in order to avoid possible outcomes distorting market conditions.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Evaluation of factors leading to formation of price-bubbles in the real estate market of Lithuania / Audrius Dzikevičius, Lukas Kazlauskas, Šarūnas Bruzgė. Verslas: teorija ir praktika. 2015, t. 16, Nr. 4, p. 345-352.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24964
Updated:
2018-12-20 23:25:55
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: