Pedagogo kaip multikultūrinio ugdytojo kompetencijos ir jų raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo kaip multikultūrinio ugdytojo kompetencijos ir jų raiška
Alternative Title:
Teacher as multicultural educator: competencies and their manifestation
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2009, Nr. 1 (7), p. 131-143
Keywords:
LT
Kompetencijos; Multikultūrinio ugdytojo kompetencijos; Multikultūrinis ugdymas.
EN
Competences of multicultural teacher; Competencies of multicultural teacher competencies; Multicultural education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriškai ir empiriškai pagrindžiama multikultūriškumo, multikultūrinio ugdymo samprata šiandieniniame kontekste, taip pat pedagogo kaip multikultūrinio ugdytojo kompetencijų turinio, svarbos ir raiškos analizė. Taikyti šie tyrimo metodai: anketinė apklausa, teorinio ir empirinio diskurso kiekybinė ir kokybinė analizė. Teorinio diskurso analizės pagrindu buvo išskirtos tokios multikultūriniam ugdytojui svarbios kompetencijų grupės: bendrosios, profesinės (bendrosios pedagoginės ir specialiosios multikulktūrinio ugdytojo) ir asmeninės kompetencijos. Tyrimas parodė, kad dauguma pedagogų suvokia multikultūrinio ugdymo reikšmę ir multikultūrinio ugdymo reikalingumą, tačiau gilesnė teorinio ir empirinio diskurso analizė leidžia teigti, kad vis dėlto akcentuojamas kognityvinis multikultūrinio ugdymo aspektas, patį procesą labiau suvokiant kaip supažindinimą su kitų tautų, šalių kultūra. Pedagogai pakankamai tiksliai įvardija esminius kultūrinių skirtumų raiškos ir įtakos aspektus, nors grupės/klasės skirtumus identifikuoja ne kultūriniu pagrindu. Nors didesnė dauguma pedagogų pažymėjo, jog multikultūriniam ugdytojui svarbios būtų visų trijų grupių (bendrosios, profesinės ir asmeninės) kompetencijos, ir čia išryškėjo jų kognityvistinė prieiga. Vertindami savo kompetencijas minėtu aspektu, dauguma pedagogų nurodė, kad mažiausiai išugdytos tiesiogiai su multikultūriniu ugdymu susijusios, t. y. profesinės, jų kompetencijos.

ENThe new notion of multicultural education, competencies of multicultural teacher and Peculiarities of manifestation of such competencies are investigated in this article. This analysis has theoretical and empirical background. 276 teachers from primary schools and preschool educational institutions in Lithuania took part in this research. Analysis of theoretical literature and empirical data brought u p the conclusions about the notion of multicultural education and multicultural teacher's competencies in today's society. Based on the analysis of theoretical literature three groups of competencies (general, professional and personal) were distinguished. The empirical data analysis showed that teachers understand the importance of multiculturalism and multicultural education, but their understanding is cognitive: they treat Multicultural education as introduction to personal and other culture. Teachers understand the influence of cultural differences of behaviour, communication and so on, but they do not base these differences on cultural background. The majority of teachers understand the importance of multicultural teachers competencies, but they evaluate their own competencies not very well, especially their professional competencies. According to this analysis, it is possible to give recommendations for improvement of study programmes in education studies area. The recommendation could be to involve education of multicultural teachers competencies (management of multicultural contradictions, creation and realization of multicultural education Programmes, understanding of influence of cultural differences to a person's action and behaviour, openness to changes and differences etc.) development. [From the publication]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24956
Updated:
2013-04-28 20:40:03
Metrics:
Views: 36
Export: