Lokalinių lyginamųjų sociologinių tyrimų galimybės tiriant kultūrinį identitetą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinių lyginamųjų sociologinių tyrimų galimybės tiriant kultūrinį identitetą
Alternative Title:
Possibilities of local comparative research for study of cultural identity
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTLokalinių lyginamųjų sociologinių tyrimų galimybės pirmiausia susiję su mikrofaktoriais – respondentų atranka, tyrimo metodika; taip pat su makrofaktoriais – lyginamų objektų socialine aplinka bei socialiniais –ekonominiais, socialiniais - kultūriniais, geografiniais bei istorinės raidos skirtumais. Gyventojų grupių kultūrinis identitetas dažniausiai analizuojamas tarpusavyje lyginant objektus miestas – miestas, miestas – kaimas ar regionas – regionas. Lokalinių lyginamųjų sociologinių tyrimų galimybės atskleidžiamos pagal tą pačią metodiką tyrinėjant Vilniaus ir Kauno miesto gyventojų kultūrinį identitetą bei trijų šalių – Lietuvos, Latvijos, Norvegijos – besimokančio jaunimo kultūrinį identitetą. Lyginamoji analizė atskleidė vyraujantį etnolingvistinį lietuvių miestiečių kultūrinio identiteto pobūdį, o tarp nelietuvių – labiau teritorinį. Analizė parodė, kad besimokančio jaunimo kultūrinis identitetas tirtuose šalių regionuose skiriasi ne tiek dėl šalių ar regionų ypatumų, bet labiau priklauso nuo to, kokiam visuomenės sluoksniui jie atstovauja. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūrinis identitetas; Lokaliniai lyginamieji tyrimai.

ENPossibilities of local comparative sociological research link at first with micro-factors – as selection of respondents, methods of study, and with micro-factors – as the social environment of objects and socio-economic, socio-cultural, geographical and historical differences. The cultural identity of compared groups of inhabitants is more often analysed by town – town, town – village or region – region. Possibilities of local comparative sociological research are being discovered using the same methodology studying the cultural identity of inhabitants of Vilnius and Kaunas, and the cultural identity of students in three countries – Lithuania, Latvia and Norway. Comparative analysis discovered that the cultural identity of Lithuanian town-dwellers is more ethno-linguistic, the cultural identity of non-Lithuanians – more territorial. Analysis has shown that the cultural identity of students in the three countries depends on more representation of specific strata of society and less on the specifics of the country and region.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2481
Updated:
2023-08-09 18:48:55
Metrics:
Views: 21
Export: