Investicinių fondų rinkų efektyvumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicinių fondų rinkų efektyvumas: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2011.
Pages:
xv, 153, [1] p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2011. Disertacija rengta 2007-2011 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Bibliografija.
Keywords:
LT
Investicijos; Kapitalo rinka; Efektyviosios rinkos teorija; Rizikos valdymas.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Efficiency of investment funds markets 24 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama tarptautinių investicinių fondų veiklos plėtojimo ir rinkų efektyvumo didinimo tematika ir problematika. Darbo tikslas – išnagrinėti investicinių fondų rinkų raidos reiškinius ir ypatumus, pasireiškiančius šiuolaikinėmis ekonomikos internacionalizavimo ir ES plėtros sąlygomis, ir parengti teorinį modelį, skirtą investicinių fondų rinkų efektyvumui kompleksiškai vertinti. Daktaro disertaciją sudaro įvadas, keturios dalys ir išvados. Įvade pristatoma pagrindinė darbo problema, jos aktualumas, tyrimų objektas, tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodika, ginamieji teiginiai, mokslinis darbo naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė. Pirmajame skyriuje išnagrinėta šiuo metu naudojamų teorijų ir teorinių modelių, skirtų investiciniams fondams, jų veiklai ir jų rinkoms, studija. Nuodugniai išnagrinėti šiuolaikiniai požiūriai į investicinius fondus ir investicinių fondų rinkas, investicinių fondų klasifikavimą, jų vietą finansų sistemoje. Įvardintos aktualios investicinių fondų veiklos rizikos rūšys. Išnagrinėta investicinių fondų rinkų efektyvumo teorinė samprata, atlikta teorijų, taikytinų investicinių fondų rinkų efektyvumui vertinti, analizė.

ENRapid investment funds markets development reflects the dynamic environment in which the investment funds are operating – there are multiple and complex changes in the structure, changes in investment funds product range and increase in the services complexity, provided to carry investment funds operations and functions. Along with the investment funds markets development new types of risks and uncertainties appear. These developments clearly affect the future expansion of investment funds markets; it is valuable to find new ways of measuring the efficiency of investment funds markets for investment funds management companies, and also to identify the better performance possibilities for investors choosing portfolios of investment funds. Evaluation of the investment funds markets efficiency is a complex problem that could be treated as important tenor for further development of economic science. There is a necessity to create a theoretical model that could cover dual positions of investment funds markets participants: investment funds management companies and investors. There is a chasm between the investment funds management companies and investors as the conflict arises between different sentiments regarding the divergent users of investment funds.

ISBN:
9789955289715
Related Publications:
Lietuvos investicinių fondų veiklos vertinimas taikant kompleksinio vertinimo modelį / Jelena Stankevičienė, Irma Gavrilova. Verslas: teorija ir praktika. 2012, t. 13, Nr. 1, p. 94-106.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24763
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 5
Export: