Lithuanian translations of Canadian literature : the translation of cultural realia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian translations of Canadian literature: the translation of cultural realia
Alternative Title:
Kanados literatūros vertimai: istorinė ir kultūrinė analizė
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2006, t. 45, p. 195-213. Vertimų pasaulyje
Keywords:
LT
Dvikultūrinis; Kanados literatūra; Kultūrinė realija; Literatūros rinka; Vertimas; Vertimo strategija.
EN
Bicultural; Canadian Literature; Cultural realia; Literary market; Strategy in translation; Translation.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje Kanados literatūros vertimo istorija jau skaičiuoja 75 metus. Išverstos 45 knygos. Šiame straipsnyje apžvelgiami šios istorijos ypatumai, apibūdintos vertėjų strategijos verčiant vardus ir kultūrines aliuzijas į lietuvių kalbą. [...] Straipsnyje, remiantis E.Davies (2003) terminologija ir kategorijomis, nuodugniau patyrinėti devyni naujai išleisti Kanados rašytojų - Nino Ricci, Anne Michaels, Jane'o Urguharto, Irenos Mačiulytės-Guilford, Margaret Atwood, Leonardo Coheno, Mary Woodbury, Katherine Holubitsky, Jeano Little'o - kūriniai ir išanalizuotos vertimų strategijos. Pastebėta, kad dažniausiai lietuvių vertėjai stengiasi perteikti visą originalaus teksto kultūrinę informaciją nepaliekant neišverstų detalių. Vardai dažniausiai fonologiškai ir gramatiškai sulietuvinti. Pagal tradicinę Lietuvos praktiką išnašose paaiškinamos kultūrinės aliuzijos ir išverčiami svetimos kalbos žodžiai. Pastebima ir kita tendencija, galbūt įtakojama Vakarų, palikti daugiau vardų ir pavadinimų, ypač vietovardžių, originalo rašyba. Laisvosios rinkos sąlygomis knygų paklausa didėja, todėl neatsitiktinai pusė pastaraisiais metais išverstų Kanados kūrinių skirti vaikams. Kanada, kaip ir Skandinavijos šalys, Vokietija, Prancūzija, skatina savo literatūros vertimus, skirdamos finansinę paramą vertėjams ir leidėjams. [Iš leidinio]

ENThe history of translations of Canadian literature in Lithuania is 75 years old. A total of 45 books have been translated. This article reviews peculiarities of this history and describes translators’ strategies when translating names and cultural allusions into the Lithuanian language. Pursuant to the terminology and categories suggested by E. Davies in 2003, the article presents a deeper research into nine newly published works by Canadian writers Nino Ricci, Anne Michaels, Jane Urguhart, Irena Mačiulytė-Guilford, Margaret Atwood, Leonard Cohen, Mary Woodbury, Katherine Holubitsky, Jean Little and analysis of the translation strategies. The author notes that Lithuanian translators usually attempt to convey the cultural information of the text without leaving details not translated. Names are usually phonologically and grammatically transformed into the Lithuanian language. According to the traditional Lithuanian practice, footnotes are used to present cultural allusions and translate foreign words. Another tendency of the western influence is also discussed in the article, i.e. the tendency to leave more family names and titles, especially names of places, in the original language. The demand for books in the Lithuanian market is increasing; therefore, it is not a surprise that half of recently translated Canadian books in Lithuania are aimed for children. Canada, Scandinavian states, Germany and France encourage translation of their books by allocating financial support to translators and publishers.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24736
Updated:
2018-12-17 11:54:17
Metrics:
Views: 15    Downloads: 9
Export: