Development of partnership in learning between higher school and employers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of partnership in learning between higher school and employers
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Interakcija; Mentorius; Partnerystė; Partnerystė studijų procese; Profesinės kompetencijos; Saveika; Tutorius; Tutorius, mentorius; Interaction; Mentor; Partnership; Partnership in learning; Tutor; Vocational competences.
Keywords:
LT
Interakcija; Mentorius; Partnerystė; Partnerystė studijų procese; Profesinės kompetencijos; Saveika; Tutorius; Tutorius, mentorius.
EN
Interaction; Mentor; Partnership in learning; Partnership; Tutor; Vocational competences.
Summary / Abstract:

LTDaugelis Lietuvoje atliekamų tyrimų patvirtina, kad aukštųjų mokyklų absolventai, pradedantys savo profesinę veiklą, yra menkai jai pasiruošę, stokoja praktinių įgūdžių. Prie to prisideda ir nepakankama komunikacija bei bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų ir verslo pasaulio, menkai veikianti kvalifikacijos ir perkvalifikavimo sistema. Profesinės praktikos metu universitetų ir socialinių partnerių bendradarbiavimas yra grindžiamas praktikos vadovo, atstovaujančio aukštąją mokyklą, ir mentoriaus, atstovaujančio instituciją, bendra veikla. Straipsnyje siekiama išanalizuoti ir pagrįsti praktikos vadovo ir mentoriaus bendros veiklos pagrindu kuriamos partnerystės vystymą teoriniu ir praktiniu aspektais. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, vykdytas žvalgomojo pobūdžio tyrimas, kuriame dalyvavo 106 Klaipėdos universiteto andragogikos studentai, atlikę profesinę praktiką įvairiose institucijose. Teorinio ir empirinio tyrimo metu atlikta analizė leidžia teigti, kad gebėjimas vystyti partnerystės ryšius ir išlaikyti jų funkcionavimą yra vienas iš svarbiausių šiuolaikinio universiteto uždavinių. Apklausos rezultatų analizė atskleidė, kad universitetai rengia būsimuosius specialistus nepakankamai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, neplėtodami sąsajų tarp teorijos ir praktikos. Dauguma respondentų nėra pasirengę nepriklausomai ir sėkmingai veiklai institucijose. Universitetuose būtina plėtoti praktikos vadovo ir mentoriaus pareigybes; jų koordinuota veikla gali prisidėti prie universitetų ir socialinių partnerių partnerystės aktyvaus vystymosi.

ENWorks of many Lithuanian researchers in the sphere of higher education and securing of its quality prove that those beginning their vocational activity are poorly ready for that. They lack practical abilities and professional assistance - their vocational development is abandoned. It is caused by insufficient communication and cooperation of higher school and the world of business (companies, enterprises and other organizations), by poor working of qualification and retraining system. Trainee's vocational competence and its gaining during internship depends upon level of cooperation between three parties, which very often poorly know each other, i. e. activity, science/education and trainee. Accomplished empiric research in Klaipeda university revealed aspects of learning partnership and its development between higher school and the world of business, methodologies and procedures for acquisition of vocational and practical competences on the basis of it, which corresponds to requirements of education system and demands; of future employees and employers. [From the publication]

Related Publications:
Studijų kokybė: aukštųjų mokyklų absolventų vertinimai / Bronė Čėsnaitė. Filosofija. Sociologija. 2002, Nr. 3, p. 27-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24686
Updated:
2013-04-28 20:35:06
Metrics:
Views: 9
Export: