Pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimas (Lietuvos atvejis) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimas (Lietuvos atvejis): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
144 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) – Vilniaus universitetas, 2010. Disertacija rengta 2005-2009 m. Vilniaus universitete. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evaluation of pension system reform results (Lithuanian case) Vilnius : [Vilnius University], 2010 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje atliekama teorinė ir empirinė senatvės pensijų sistemos modelių analizė, nustatomos ir įvertinamos priežastys, lemiančios atitinkamų pensijų sistemos modelių parametrų pasirinkimą ir pensijų sistemos reformavimą. Remiantis mokslinės literatūros analize ir sinteze yra sudaromas pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimo modelis, kuris pritaikomas Lietuvos pensijų sistemos reformos rezultatų analizei. Pagrindinis disertacijos tikslas – įvertinti Lietuvos pensijų sistemos reformos socialines ir ekonomines priežastis, pasiektus reformos rezultatus bei pateikti galimus sprendimus tolimesniam pensijų sistemos reformos vystymui, atsižvelgiant į pasaulinės finansų krizės kontekstą. Vertinant Lietuvos pensijų sistemos reformos rezultatus didelis dėmesys yra skiriamas antros pakopos privačių pensijų fondų investicinės veiklos rezultatų analizei. Nustatant ir įvertinant 2009 metais atliktų Lietuvos pensijų sistemos apimties pokyčių poveikį reformos plėtros galimybėms ateityje yra pateikiami galimi sprendimai tolimesniam pensijų sistemos reformos vystymui, atsižvelgiant į esamas ekonomines ir socialines aplinkybes. Pagal disertacijoje suformuluotas išvadas ir pateiktus pasiūlymus galima koreguoti Lietuvos pensijų sistemos reformos parametrus. Disertacija sudaro pagrindą tolesniems moksliniams ir taikomiesiems tyrimams, padėsiantiems vertinti Lietuvos ir kitų valstybių pensijų sistemos reformos rezultatus.

ENIn the thesis theoretical and empirical analysis of old-age pension scheme models have been done, identified and assessed reasons, which determine the pension system parameters of the model selection and pension system reform. Based on the analysis and synthesis of scientific literature the model of pension system reform results evaluation is created, which applied for the analysis of Lithuanian pension system reform results. The main objective of the thesis – to assess the social and economic reasons of the Lithuanian pension system reform, and the results achieved in the reform, as well as to provide possible solutions to the further development of the pension system reform, taking into account the circumstances caused by global financial crisis. By analyzing the results of Lithuanian pension systems reform particular attention is paid to the evaluation of investment performance of private second pillar pension funds’. By identifying and evaluating the changes of Lithuanian pension system’s parameters, which were made in 2009 and their impact on the reform’s potential development in the future, and present possible solutions for further development of pension system reform in light of current economic and social environment. According to the conclusions and proposals, the Lithuanian pension system reform’s parameters may be adjusted. Thesis material forms the basis for further scientific and applied research to assess Lithuanian and other countries’ pension system reforms.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24450
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 30
Export: