Žeimių parapijos archyvas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žeimių parapijos archyvas
Alternative Title:
Archive of the Žeimiai parish
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2009, t. 32, p. 211-232
Keywords:
LT
Archyvai; Bažnyčios; Istorija; Katalikai, lotynų apeigų (Romos); Parapijos; Žeimiai; Žeimių parapija.
EN
Archive; Parish of Žeimiai; Žeimiai.
Summary / Abstract:

LTLietuvos parapijų archyvai yra vienas iki šiol mažai tirtų istorinių šaltinių kompleksų, kurie gali būti vertingi atskirų vietovių praeities šaltiniai. Ne išimtis ir Žeimių parapijos archyvas. Nors jis ir neatspindi tikslios bei išsamios parapijos istorijos, tačiau pateikia įdomių ir naudingų duomenų apie parapijos veiklą, jos ūkinius reikalus, parapijiečius ir t.t. Susipažinus su dabartiniu Žeimių parapijos archyvu, matyti, kad jame seniausia, jungtuvių metrikų knyga apima 1663–1695 m. Reikia pabrėžti, kad ne kiekviena parapija gali pasigirti turinti išlikusias XVII a. metrikų knygas. Knygose bei dokumentuose vyrauja lotynų, lenkų kalbos, bet yra įrašų ir rusų, lietuvių kalbomis. XVI a. knygų ar dokumentų neaptikta, nors pirmoji Žeimių bažnyčia pastatyta 1522 m. Darbe aprašyti 123 įvairaus pobūdžio ir įvairių laikotarpių saugojimo vienetai. Visi archyvo saugojimo vienetai suskirstyti į dešimt sąlyginių grupių. Apraše pirmiausia fiksuojamas knygos ar bylos pavadinimas, skliausteliuose nurodomas pavadinimas, esantis viršelyje originalo kalba. Kai pavadinimo viršelyje nebūdavo, jis buvo nustatomas iš titulinio lapo, įrašų pradžios ar kitur esančių duomenų originalo kalba, nurodant, iš kur šis užrašas paimtas. Įrašai pateikiami originalo kalba, nemoderninant. Fiksuojamos chronologinės ribos ir bendra knygų išvaizda, būklė, nurodomi esantys antspaudai, knygų apimtis, įrašų kalbos, pateikiama bendro pobūdžio anotacija. Reikėtų paminėti, kad kiekviena Žeimių parapijos archyve aptikta knyga, byla, dokumentas galėtų tapti atskiru tyrimo objektu.

ENThe archives of Lithuania's parishes are a historical field that have so far been little investigated and can serve as valuable sources of information about various places. The archive of the Žeimiai parish is not an exception and provides interesting and useful information about events in the parish, its economic matters, parishioners, etc. In April - May 20061 visited Žeimiai with the purpose of making a register of the archive of Žeimiai parish church covering the 16th - 20th centuries. All the archive books, kept in the parish covering the 17th - 20th centuries were registered. No books or documents from the 16th century were discovered. The archive of the Žeimiai church in 2006 was kept in two places: in the church sacristy (76 protected items) and the current residence of the pastor (47 protected items). Among the various 123 protected items there were: 23 books of baptismal certificates, 11 books of prenuptial inquiries, 19 books of marriage certificates, 16 books of death certificates, 4 mixed files of certificates, 2 register books of parishioners, 15 files of received and sent correspondence, 18 files of economic documents, 2 inventory books, and 13 files of various kind. Chronologically the oldest books in the archive are stored in the church sacristy, and the newest ones are kept in the pastor's residence. The oldest item in the archive of the Žeimiai parish is the book of marriage certificates, covering the period 1663-1695. The dominating languages in the books and documents are Latin, Polish, Russian, and later Lithuanian. [text from author]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės / Vidas Garliauskas. Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 67-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24401
Updated:
2019-04-02 10:32:01
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: