Socialinio darbo mokomoji praktika universitetinėse studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo mokomoji praktika universitetinėse studijose
Alternative Title:
Social work practice in university studies
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2009, [Nr.] 3, p. 9-22
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Mokomoji praktika; Socialinio darbo praktika, universitetinės studijos; Socialinis darbas.
EN
Educational practice; Higher education; Social work; Social work field practice; Social work pratice, university studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma mokomoji praktika kaip kompleksiškas ir sudėtingas procesas, įvertinant socialinio darbo kaip profesijos naujumą bei dalyvių gausą šiame procese. Socialinių darbuotojų rengėjams, lydintiems studentą mokomosios praktikos procese, tenka sudėtingas uždavinys – suorganizuoti tokį mokymosi procesą, kuris sudarytų sąlygas ugdytis profesionaliam socialiniam darbuotojui, gebančiam veikti individualiose krizinėse situacijose, integruoti praktines bei teorines žinias. Mokomosios praktikos metu studentas mokosi įsimindamas teorines žinias, atlikdamas praktines užduotis, reflektuodamas turimą asmeninę ir praktinę patirtį. Straipsnyje aptariama profesionalumo raida, kuri sukuria specifinius reikalavimus mokomosios praktikos procesui bei numato gaires dėstytojui, vedančiam praktikos užsiėmimus. [Iš leidinio]

ENThe article presents social work field practice as a complex and complicated process, which takes into account the novelty of the social work as a profession, and numerous actors in this process. Thus the task which falls onto educators of social workers is very complicated, as they support the student in this process, that is, the task is to organize the learning process which develops conditions for self-education of professional social worker who is able to act in individual critical situations by integrating practical and theoretical knowledge. During field practice the student is learning through memorizing theoretical knowledge, performing practical tasks, and reflecting gained and professional experience. The stages of professional development are discussed, as they create specific requirements for the process of field practice and anticipate guidelines for the practice teacher. The context of social work profession is not just static, but permanently interchanging. So, the professional activities should be reflected, discussed, and changed models of behavior and professional experience should be accumulated. The process of professional development creates certain process for field placement. Article emphasizes group supervision as a method, which should lead student in the learning process and integration of theoretical and practical knowledge. [From the publication]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24086
Updated:
2018-12-17 12:37:30
Metrics:
Views: 15    Downloads: 9
Export: