Anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas = English-Lithuanian explanatory dictionary of architecture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas = English-Lithuanian explanatory dictionary of architecture
Alternative Title:
English-Lithuanian explanatory dictionary of architecture
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2009
Pages:
255 p.
Notes:
Bibliogr.: p. 6-7.
Keywords:
LT
Aiškinamasis žodynas; Anglų; Architektūra; Architektūros, dailė statybos terminologija, dvikalbis aiškinamasis žodynas; Dvikalbis; Lietuvių; Terminas
EN
Architecture; Biblingual; English; Explanatory dictionary; Lithuanian; Term; Terminology of architecture, art and construction, bilingual defining dictionary
Summary / Abstract:

LTŽodyną sudaro arti 3000 bažnytinės, pasaulietinės bei gynybinės architektūros terminų, žyminčių pastatus, jų dalis, architektūrines detales, puošybinius elementus. Rengiant žodyno straipsnius laikomasi principų taikomų Lietuvoje dvikalbiams žodynams. Žodžiai dedami abėcėliškai. Antraštinis žodis rašomas didžiąja raide pusjuodžiu šriftu. Dvižodžiai ir daugiažodžiai terminai pateikiami prie pirmojo dėmens. Jeigu antraštinis žodis turi variantą, tik šiek tiek besiskiriantį rašyba, jis pateikiamas greta, atskiriant juos įstrižu brūkšniu; taip pat atskiriami ir sinonimai. Po antraštinio žodžio laužtiniuose skliaustuose pateikiama fonetinė transkripcija. Sutrumpintai nurodomas priklausomumas kalbos daliai. Atskirai paprastuose skliausteliuose paaiškinama žodžio etimologija. Kursyvu pateikiamas kirčiuotas angliško termino atitikmuo lietuvių kalba. Jei abiejų kalbų terminų reikšmės vienodos, tai jos paaiškinamos paprastu šriftu. A ženklas aiškinamajame tekste pakeičia lietuvių kalbos atitinkamą terminą. Po aiškinimo dedamas taškas. Skaičius skliausteliuose po teksto rodo lentelės numerį. Joje iliustracija paaiškinamas antraštinis žodis. Terminai anglų kalba rinkti iš nurodytų leksikografinių šaltinių. Ten pat patikslintas žodžių tarimas. Lietuviškų terminų parinkimas derintas su „Dailės žodynu“, „Anglų-lietuvių kalbų žodynu“, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“, „Anglų-lietuvių kalbų statybos terminų žodynu“, „Statybos terminų žodynu“ ir kitais. Žodžių reikšmes patikslinančios iliustracijos rinktos iš įvairių architektūrinių žurnalų bei nurodytų šaltinių; kitas braižė autoriai.

ENThe dictionary consists of nearly 3 000 terms of church, secular and defence architecture, denoting buildings, their parts, architectural details and decorative elements. The entries were prepared in accordance with the principles applied to bilingual dictionaries in Lithuania. The terms are arranged in the alphabetical order. The headword is written with the first capital letter in bold. Two-word and multiword terms are presented at the first element. If the headword has a variant which slightly differs in spelling, it is presented after a slash; slash is also used to separate synonyms. A phonetic transcription is given in square brackets after a headword. The part of speech is indicated in an abbreviated form. Word etymology is explained in brackets. An accentuated Lithuanian equivalent of the English term is presented in italics. If the meanings of terms in both languages coincide, they are explained in a regular font. The mark A in the explanatory text replaces the respective term in Lithuanian. A full stop is written after the explanation. The number in brackets after the text indicates the number of the table. It gives an illustrated explanation of the headword. The English terms were selected from indicated lexicographical sources. The pronunciation of words has been specified. The Lithuanian terms were selected with regard to “Dictionary of Art”, “English-Lithuanian Dictionary”, “Dictionary of Modern Lithuanian”, “English-Lithuanian Dictionary of Construction Terms”, “Dictionary of Construction Terms”, etc. Illustrations specifying word meanings were selected from various architecture journals and indicated sources, while others were drawn by authors.

ISBN:
9789955285052
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24067
Updated:
2013-05-03 10:05:53
Metrics:
Views: 8
Export: