Lietuvių aprangos ir apavo pavadinimų konceptualioji frazeologinė raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių aprangos ir apavo pavadinimų konceptualioji frazeologinė raiška
Alternative Title:
On the conseptual meaning of Lithuanian clothing and footwear idioms
In the Journal:
Res humanitariae. 2009, t. 6, p. 244-268
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asociacijų raiška; Asociacijų raiškos modelis; Foninė informacija; Kognityvinė lingvistika; Konceptas; Konceptualioji metaforinė raiška; Lakūna; Cognitive linguistics; Concept; Conceptual metaphoric meaning; Extralinguistic information; Lacuna; Modelling of the associative expression; The phenomenon of the associative expression; The phenomenon of the associative expression, modelling of the associative expression.
Keywords:
LT
Asociacijų raiška; Asociacijų raiškos modelis; Foninė informacija; Kognityvinė lingvistika; Konceptas; Konceptualioji metaforinė raiška; Lakūna.
EN
Cognitive linguistics; Concept; Conceptual metaphoric meaning; Extralinguistic information; Lacuna; Modelling of the associative expression; phenomenon of the associative expression; phenomenon of the associative expression, modelling of the associative expression.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuvių frazeologizmų, vartojamų su aprangos ir apavo pavadinimais, konceptualiosios raiškos įforminimo galimybės, tiriami asociacijų raiškos modeliavimo ypatumai. Tyrimo kontekstas apima tiek pagrindinio žodyno fondo, tiek ir archyvinio fondo leksikos konceptualiąją frazeologinę raišką. Tyrimas atliekamas semantinės funkcinės tipologijos aspektu, nustatant būdingąsias lietuvių aprangos ir apavo pavadinimų leksikos metaforinio transformavimo kryptis. Remiantis kognityvinės metaforos fenomeno idėja, straipsnyje analizuojamos būdingųjų šio konteksto frazeologinių metaforų suvokimo kalbėtojo sąmonėje galimybės, atskleidžiama koncepto įtaka frazeologinės reikšmės susidarymui. Frazeologizmų analizė atliekama tiriant jų gilumos ir išorės struktūrą, atskleidžiant semantinius funkcinius ypatumus. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the possibilities of conceptual expression of Lithuanian clothing and footwear idioms and investigates the modeling characteristics of associative expression. The context of the research includes the conceptual phraseological expression of both the basic and archaic vocabulary of the Lithuanian language. The research is conducted from the point of view of semantic functional typology, and it establishes the most typical directions of metaphorical transformation of Lithuanian names for clothing and footwear. On the basis of the phenomenon of cognitive metaphor, the possibilities of perception of typical phraseological clothing and footwear metaphors are analyzed, and the influence of the concept on the formation of the phraseological meaning is disclosed. The analysis of phraseological units is carried out by means of studying their deep and surface structures and revealing their specific semantic functional features. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24000
Updated:
2021-02-27 18:37:57
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: