Development and evaluation of company staff motivation scheme : meat processing company case study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development and evaluation of company staff motivation scheme: meat processing company case study
In the Journal:
Economics and rural development. 2009, Vol. 5, no. 1, p. 15-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbuotojai; Motyvacija; Motyvacijos schema; Motyvavimo schema; Paskatos; Personalas; Skatinimas; Staff, motivation, incentives, motivation scheme, management; Incentives; Motivation; Motivation scheme; Personalas, motyvacija, skatinimas, motyvacinės schemos, vadyba; Staff.
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Motyvacija / Motivation; Paskatos; Personalas; Skatinimas; Staff, motivation, incentives, motivation scheme, management.
Summary / Abstract:

LTSiekdamos paskatinti integraciją į globalią ekonomiką, organizacijos turi rasti būdus, kaip padidinti darbuotojų motyvaciją ir efektyviau išnaudoti egzistuojantį potencialą. Straipsnio tyrimo tikslas yra pagrįsti korporacinio darbuotojų motyvavimo įrankio schemą, kuri atitinka mokslinius reikalavimus, keliamus žmogiškųjų išteklių valdymo mokslo. Korporacinė motyvavimo schema turėtų būti pagrįsta poreikių analize ir galimybėmis juos patenkinti. Aukščiausia vadovybė turėtų suprasti personalo poreikius ir parinkti juos atitinkančius motyvavimo įrankius. Motyvavimo schema turėtų būti tinkama abiems, tiek darbuotojui, tiek organizacijai. Siekiant įtakoti darbuotojo darbo motyvaciją, vadovas turėtų taikyti motyvavimo schemą, sudarytą iš visų įmanomų motyvavimo veiksnių: darbo užmokesčio, premijų ir kitų priedų, socialinių garantijų, darbo aplinkos gerinimo, kompanijos kultūros vystymo, karjeros galimybių ir kt. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, esamoje situacijoje darbuotojus daugiausia motyvuoja darbo užmokestis, premijos ir kiti priedai. Darbuotojams taip pat labai svarbu personalo ir veiklos rezultatų įvertinimas. Ši ir kitos kompanijos, kurios pasirinko sukurti arba pagerinti esamas motyvavimo schemas, turėtų nukreipti savo veiklą kompleksiško ir universalaus motyvavimo link, o ne skatinti individualią iniciatyvą. Atsižvelgus į tai, verta įvertinti darbuotojų motyvaciją ir taikomas motyvavimo schemas ir sukurti ir praktiškai pritaikyti pagerintus motyvavimo schemų modelius, kuriuose būtų ir nematerialūs bei psichologinio motyvavimo įrankiai.

ENRecently employers have been encountering and tackling the problem of employee motivation, since only motivated workers are capable to work more efficiently, to ensure effective operations of the company and to create a healthy climate in the team. Furthermore, adequately chosen motivation measures help to retain good specialists at the enterprise and to reduce the staff turnover. Thus the attention and costs of the top management aimed at the increase of motivation always pay back. Staff motivation should be incorporated into the general strategy of an enterprise. One of its key objectives should be consolidation of the company staff with a view to achieving a common goal. The article explains the scheme of employee motivation tools, which meet the scientific requirements prescribed by human resource management science and the modern conditions of production enterprise operations. Furthermore, it offers methodological solutions for its practical application. [text from author]

ISSN:
1822-3346
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23915
Updated:
2018-12-17 12:37:02
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: