Lietuvos architektūrinių konkursų tendencijos 1999-2009 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos architektūrinių konkursų tendencijos 1999-2009 metais
Alternative Title:
Tendencies of Lithuanian architectural competitions in 1999-2009
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, priedas, p. 323-336
Keywords:
LT
Architektūros konkursas; Autorystė; Kritika; Kūrybinių varžytuvių raida; Plagiatas; Pragmatiniai siekiai; Tarptautiškumas; Viešasis interesas; Viešųjų pirkimų įstatymas.
EN
Architectural competition; Authorship; Criticism; Development of creative contests; Internationality; Plagiarism; Pragmatic ambitions; Public interest; Public procurement law.
Summary / Abstract:

LTPastarąjį dešimtmetį Lietuvoje organizuojama vis daugiau architektūrinių konkursų. Jų analizė ir inventorizacija ne tik atskleidžia esminius laikotarpio bruožus, kokybinius ir dinaminius poslinkius šioje srityje, bet kartu gali būti naudinga tobulinant konkursų organizavimo sistemą artimiausioje ateityje. Straipsnyje aptariami konkursams įtaką darantys teisinės bazės pokyčiai, atliekama kiekybinė ir tipologinė 1999–2009 m. konkursų analizė, kuri lyginama su kitais periodais. Aprašomi Lietuvos architektų pasiekimai tarptautiniuose konkursuose, užsienio architektų dalyvavimas Lietuvos kūrybinėse varžytuvėse. Aprašomos naujos konkursų architektūros kritikos apraiškos, plagiato tema, konkursų organizacinės spragos, komercialėjimas, pragmatinių siekių stiprėjimo tendencija. [Iš leidinio]

ENOver the recent decade, the number of architectural competitions organised in Lithuania has been continuously growing. Analysis and inventory of the competitions reveal the essential features of the period, qualitative and dynamic changes in this field, and at the same time may be useful for improvement of the competition organisation system in the nearest future. The paper deals with the legislation changes that influence the competitions as well as introduces quantitative and typological analysis of the competitions of 1999-2009 comparing it with that of other periods. Achievements of the Lithuanian architects at international competitions, participation of foreign architects at creative contests of Lithuania are described. New manifestations of architectural criticism of competitions, the theme of plagiarism, gaps in competition organization, "commercialization", the tendency of strengthening pragmatic ambitions are described. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23855
Updated:
2021-03-04 09:25:41
Metrics:
Views: 59    Downloads: 2
Export: