Alternatyvios energetikos statinių ir įrenginių poveikio pastatų architektūrai ir pajūrio kraštovaizdžiams aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvios energetikos statinių ir įrenginių poveikio pastatų architektūrai ir pajūrio kraštovaizdžiams aspektai
Alternative Title:
Some aspects of the impact of alternative energy structures and installations on the architecture of buildings and seaside landscapes
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, priedas, p. 309-315
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Alternatyvi energetika; Architektūra; Darnus vystymas; Darnus vystymasis; Identitetas; Kraštovaizdis; Alternative energy; Architecture; Identity; Landscape; Sustainable debelopment; Sustainable development.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Energija. Energetika / Energy. Energetics; Kraštovaizdis / Landscape; Paveldas / Heritage; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity.
EN
Alternative energy; Landscape; Sustainable debelopment; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTPasaulinės bendruomenės deklaruojamos darnaus vystymosi nuostatos įpareigoja analizuoti atskirų šalies regionų ir gyvenviečių galimybes, išteklius tam, kad kuo greičiau itin pagerintume kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę. Pastaruoju laikotarpiu Vakarų Lietuvos teritorijos kraštovaizdyje vis labiau daugėja urbanizacijos ženklų, darančių negatyvų poveikį regiono identitetui, istorinės ir gamtinės aplinkos vertybėms. Tankėja užstatymas gyvenamaisiais pastatais tarp atskirų pajūrio gyvenviečių. Pastaruoju laikotarpiu regione įrengta keliolika vėjo jėgainių kompleksų, kai kur pastatytos pavienės jėgainės. Deja, jėgainės statomos labai arti gyvenamųjų teritorijų, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio vertybių. Jau planuojama įrengti vėjo jėgainių laukus atviroje jūroje. Matyt, greit jūroje atsiras ir bangų energiją panaudojančios konstrukcijos. Ant pastatų stogų įrengiami pavieniai saulės kolektoriai. Renovuojamos arba statomos naujos nedidelės hidraulinės jėgainės. Regione yra perspektyvūs geoterminio vandens ištekliai. Visa tai neabejotinai jau daro įtaką architektūrinei pastatų bei pajūrio kraštovaizdžių raiškai. Ateityje ta įtaka dar labiau didės. Siekiant aukštos Lietuvos pajūrio kraštovaizdžių estetinės vertės, išsaugoti savitumą, būtina daug reglamentuojančių ir planavimo bei teisinių priemonių, kurios garantuotų aukštą kraštovaizdžio kokybę ne tik artimiausiais metais, bet ir tolimoje perspektyvoje. Šiame straipsnyje analizuojami kai kurie Lietuvos pajūrio gyvenviečių darnaus vystymosi aspektai, susieti su naujų energetinių įrenginių ir statinių poveikiu architektūrinei aplinkai, pateikiami preliminarūs siūlymai ieškant sprendimų, kaip naujus aplinkos elementus kuo tinkamiau išnaudoti gerinant pastatų architektūrą, praturtinant kraštovaizdžius. [Iš leidinio]

ENLately there are increasing signs of urbanization in the West Lithuanian landscapes which have an influence on the identity of the region, its historic and natural environment values. Housing development among seaside settlements is increasing. Lately some complexes of wind – power stations were installed. Unfortunately, they are built too close to residential areas, cultural heritage and landscape values. It is planned to install wind – and wave-power station fields in the high sea. Separate sun-power collectors are built on building roffs. Small-sized hydropower stations areconstructed or renovated. All these objects undoubtedly have an influence on building architecture and seaside lanscapes. On the basis of investigation data on some Lithuanian seaside settlements, useful planning and juridical suggestions are presented in the work to ensure sustainable development of the seaside region. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23853
Updated:
2021-03-04 09:25:38
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: